agenturer.no

    Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler om Gründerskolen

Når beslutningen om å starte et eget firma er tatt starter planleggingsfasen som går ut på å planlegge hvordan du skal gjennomføre forretningsideen i detalj. Husk at det er rimeligere å gjøre feilene på et papir istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene er dramatiske. 

Prosessen fra planlegging til etablering av selskapet kan illustreres slik:

Forretningsplan

Det første du må utvikle er en forretningsplan som viser hvordan du har tenk å gjennomføre forretningsideen din. Dette er en langsiktig plan som tar for seg virksomheten som en helhet uten å gå i dybden på noen områder. 

Forretningsplanen må derfor støttes opp av ett sett kortsiktige planer som tar for seg hvordan du har tenkt å få de ulike delene av virksomheten og markedsapparatet til å fungere når selskapet blir etablert.

Forretningsplanens funksjon er å fortelle hvorfor virksomheten er etablert, hva om gjør den unik, hva virksomheten står for, hva den gjør og tilbyr sine kunder. Forretningsplanen skal gi virksomheten en visjon, misjon og et langsiktig forretningsmål å jobbe mot, sammen med en forretningstrategi som forteller hvordan dette forretningsmålet skal nås. 

Når du kommer til kapitaliseringsfasen vil forretningsplanen være det dokumentet som potensielle investorer vil spørre etter og vektlegge mest i sin vurdering. Bruk derfor mye tid på denne forretningsplanen og følg den fremgangsmåten jeg har beskrevet i artikkelserien om “Forretningsplanen” for å være sikker på at du ender opp med en forretningsplan som tilfredsstiller investorene og som du selv kan bruke til å navigere etter.

Nøkkelpersoner

Du kan ikke gjøre alt alene. Du trenger derfor noen nøkkelpersoner som har kompetansen og erfaringen du mangler til ulike nøkkelroller i selskapet du ønsker å etablere. Investorer sier gjerne at de ikke investerer i selve forretningsideen, da den beste ideen vil mislykkes hvis de rette personene ikke står bak den. Bruk derfor tid på å kartlegge hvilken kompetanse og erfaring du trenger for å kunne realisere din ide på tryggest mulig måte, før du begynner å bruke nettverket ditt for å prøve å rekruttere de nøkkelpersonene du trenger.

Å få de rette nøkkelpersonene til å si ja til muligheten du tilbyr dem vil ikke være enkelt, da du ikke har noe å tilby dem – bortsett fra drømmer. De gir opp en sikker jobb for å begynne med noe svært usikkert. Å få folk til å gjøre dette er vanskelig og krever at du har noe attraktivt å tilby dem. Finn ut hva du kan tilby dine nøkkelmedarbeidere som vil være attraktivt for dem og vektlegg dette når du skal overtale dem til å bli med på prosjektet ditt.

 Leverandører

Hvilke leverandører du trenger er avhengig av hva du skal etablere, men du vil uansett trenge ulike underleverandører for å kunne etablere virksomheten og starte produksjonen, distribusjonen og/eller salget av selskapets produkter, tjenester og/eller systemer. 

Skaff det først en oversikt over hvem du trenger og hvilke som finnes, før du kontakter dem for å finne ut hvilke leverandørbetingelser de kan tilby deg. Også dette vil være en vanskelig prosess siden du er et selskap under etablering som ikke har noe salgshistorikk å vise til. Disse må imidlertid være på plass før du starter kapitaliseringsfasen gjennom å kontakte potensielle investorer og lånegivere.

Samarbeidspartnere

Du vil ikke bare trenge leverandører. Du vil også trenge en mengde ulike samarbeidspartnere av ulike slag. Sett opp en liste over hvilke samarbeidspartnere du vil trenge, prioriter dem etter viktighet og skann så markedet for å se hvilke potensielle samarbeidspartnere som eksisterer. Finn så hvilke du helst ønsker å alliere deg med, før du lager en strategi for hvordan du skal gå frem for å få dem med.

Når salgsstrategien er klar gjelder det så å kontakte dem og selge inn forretningsideen og planen din i håp om at du klarer å få dem til å si ja og forplikte seg til å hjelpe deg på veien. Jo flere samarbeidspartnere du klarer å inngå et strategisk samarbeid med og få til å forplikte seg til å ta del i din utvikling, jo enklere vil det også være for deg å realisere forretningsideen og få med de investorene du trenger i kapitaliseringfasen.

Velg firmanavn og logo

Før du kommer noe videre i prosessen må du nå bestemme deg for hvilket firmanavn du ønsker å etablere selskapet under og hvilke eventuelle varemerkerdu ønsker å bruke. 

Etter en brain-storm og en kritisk vurdering av de ulike alternativene opp mot hvor godt de passere til forretningsideen må du så sjekke om firmanavnet fortsatt ikke er registrert av andre og at det ikke finnes noen lover som forbyr deg å bruke det.

Ikke glem å sjekke om domene til firmanavnet eller varemerke du velger også er ledig, slik at det er mulig å markedsføre forretningsideen under eget navn. Er navnet ledig gjelder det å bestille dette domenenavnet så raskt som mulig, slik at ingen andre kan ta navnet fra deg mens du planlegger oppstarten.

Ettersom firmanavnet vil bli selskapets identitet og det omdømme bygges opp under kan det ikke enkelt endres i fremtiden, samtidig som det utgjør assosiasjonene kundene gjør seg når de hører om selskapet. Det er derfor viktig at du bruker mye tid på denne prosessen. Jeg anbefaler her at du leser min artikkel om “valg av firmanavn” og artikkelserien om “firmanavn“.

Når du har bestemt deg for hvilket firmanavn du ønsker å bruke, er neste utfordring å lage en logo til firmanavnet. Et visuelt symbol for firmanavnet. Kontakt her en grafisk designer eller en logo designer for å få hjelp med dette arbeidet, slik at du ender opp med en god logo som skiller deg fra konkurrenten og gir selskapet den ønskede identiteten og assosiasjonene.

Eierstyring

Eierstyring vil si å finne ut hvordan du selv skal sikre deg dine og andre investorer eierinteresser i selskapet og at selskapet utvikler seg som planlagt. I praksis vil dette være et spørsmål om valg av selskapsform, prising av aksjer og eiendeler, aksjefordeling, vedtekter, aksjonæravtaler og opsjoner. 

Har du selv ikke god innsikt i disse forholdene MÅ du her ta kontakt med en forretningsadvokat som kan hjelpe deg igjennom dette minefeltet som avgjør din egen og investorenes fremtid i ditt selskap. Hvordan de endelige betingelsene blir vet du ikke før du har fått pengene fra investorene, men dette er ihvertfall ditt utgangspunkt for forhandlingene som må skje senere i investormøtene i kapitaliseringsfasen.

Start med å lese min artikkelserie og e-bok om “Corporate Governance” hvor jeg går grundig igjennom dette minefeltet, hvilke valgmuligheter som finnes og hvilke som bør velges i ulike situasjoner.


Styre

Velger du å starte et aksjeselskap som er den mest vanlige selskapsformen i Norge trenger du et profesjonelt styre som kan bistå deg underveis med strategiske råd, et unikt nettverk og praktiske ting. Enhver investor vil legge stor vekt på styrets sammensetning, da dette sier litt om hvilken kompetanse som finnes i selskapet, hvordan beslutninger mest sannsynlig vil bli truffet og hvilke evalueringskriterier som vil ligge bak styrets beslutninger.

Når du nå vet dette gjelder det så å finne ut hvilke personer du ønsker skal sitte i ditt styre og overtale dem til å påta seg dette ansvars vervet. I denne forbindelse anbefaler jeg at du leser min artikkelserie om styre, hvor jeg tar for meg alt du trenger å tenke på i denne sammenheng. 

Kapitaliseringfasen

Når alt dette er gjort er neste store utfordring å skaffe tilveie pengene du trenger for å realisere forretningsideen gjennom å følge den fremgangsmåten som er beskrevet i forretningsplanen. 

Har du selv alle pengene du trenger er dette ikke noe problem, men for de fleste er dette ikke tilfelle. De trenger penger fra andre og siden vi snakker om et selskap under etablering er det ingen banker eller finansieringinstitusjoner som vil vil låne deg penger uten solide kausjonister for lånet. De fleste må derfor satse på å få penger fra investorer som satser penger i selskapet gjennom å kjøpe aksjer i det.

For de fleste grundere er dette den vanskeligste fasen og svært mange grunderprosjekter stopper her. Ettersom dette er en så kritisk fase er dette noe jeg vil komme tilbake til senere i denne grunderskolen.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutningEtableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / Entreprenør
 • Gründerskolen
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Innovasjonsmodell
 • Idéfasen
 • Research fasen
 • Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?
 • Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet