Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 9 av 24 artikler om Moral & etikk

    Denne artikkelen er del 20 av 33 artikler om Verdibasert ledelse

En konsekvens av å bli mer oppmerksom er at vi tar mer ansvar for våre handlinger. Dette gjennom at vi kontinuerlig øker vår innsikt og bevissthet omkring ulike valgmuligheter etter hvert som vi lever og møter dem. Dette leder igjen til at vi må ta en valg om å lære av denne økte innsikten og forståelsen eller la være. Velger vi å lære vil resultatet bli at samvittigheten vår øker og gjør seg stadig oftere til kjenne.

Samvittigheten gjør seg synlig når vi studerer våre grunnleggende menneskelige rettigheter og verdier på den ene side og våre tanker, ord og gjerninger på den andre. Samvittighet er et overvåkende aspekt av viljen, og av det vi kan kalle for etisk vilje.

Samvittighet er bl.a. forbundet med skjeleevne, vår psykiske evne til å skille mellom handlinger som er riktige eller gale, gode eller dårlige, sunne eller usunne, kloke eller tåpelige osv.

Skjeleevnen er vår opplyste, intuitive beslutningstaker som forteller oss ubevisst: ”Gjør sånn, ikke sånn,” ”Velg det, ikke dette,” osv. Samvittigheten derimot er varsleren som sier klart og tydelig i fra når vi er i ferd med å gjøre eller har gjort noe i uoverensstemmelse med våre grunnverdier. F.eks. om vi overveier eller skulle ha kommet til å lyve oss ut av en beklemt situasjon; hvis det å være sann samtidig er en grunnleggende verdi for oss vil samvittigheten da på en eller annen måte tre inn og gjøre det klart at her er det noe som ikke stemmer med våre grunnleggende verdier. Hvis den aktuelle grunnverdien er sterk, vil samvittigheten reagere tilsvarende sterkt.

Samvittighet er en psykisk funksjon og et element i vår etiske vilje. Den er en del av vår indre stemme som alltid snakker til oss – bare vi forstår å lytte, og som bidrar til å gjøre oss til etiske, moralske vesener; dvs. mennesker som handler ut fra sine grunnverdier.

Kilde: Muligheten.no

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Moral & etikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale og moralske normerPhronesis (klokskap) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Moral og etikk
 • Etisk ledelse
 • Yrkesetikk
 • Verdigrunnlag
 • Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Sosiale og moralske normer
 • Etisk vilje (samvittighet)
 • Phronesis (klokskap)
 • Skjønn
 • Etikkens grunnlagsproblemer (meta-etikk)
 • Normative etiske teorier
 • Deskriptiv etikk
 • Hedonisme
 • Konsekvensialisme (konsekvensetikk)
 • Utilitarisme (nytteetikk)
 • Pliktetikk og deontologiske teorier om moral og etikk
 • Anvendt etikk
 • Dydsetikk
 • Konvensjonell /tradisjonell moral (sunn fornuft)
 • Altruisme
 • Egoisme
 • Etiske retningslinjer for forskning
 • Du leser nå artikkelserien: Verdibasert ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?Artefakter og symboler >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdibasert ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Verdibasert ledelse i et organisasjons og profesjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et refleksjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et kulturperspektiv
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdier og karakter – hva er forskjellen?
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Moral og etikk
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Etisk vilje (samvittighet)
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Identitetskapene symboler
 • Kulturbærere
 • Referansegruppe
 • Sosialiseringsprosessen – et kraftig styrings- og læringsverktøy
 • Arbeidsmodell for verdibasert ledelse
 • Hvordan endre verdiene i organisasjonen?
 • Lederens rolle i verdibasert ledelse
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Medledelse
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap