agenturer.no

    Denne artikkelen er del 8 av 8 artikler om Gründerens suksesskriterier

    Denne artikkelen er del 5 av 16 artikler om Gründerskolen

De fleste har opplevd å få en god ide som du tror kan gjøre deg rik og berømt. Disse ideene kommer når du minst forventer det: – hjemme, på jobb, på tur med hunden eller på ferie.

Din første tanke er at dette er det behov for. Du drømmer om å starte for deg selv, være herre i eget hus og tjene masse penger. I løpet av året kan få mange slike ”syn”. De fleste slår disse ideene fra seg med en gang. Noen går litt lenger og tenker ”Ja det hadde vært noe” og leker litt med tanken, kanskje i noen timer eller til og med i noen dager. De færreste går til det skritt å realisere sin ”forretningsidé”.

De som går videre har mange store utfordringer å overvinne, og sjansen for at de gir seg før drømmen er realisert er stor. Grunderens stahet og pågangsmot er i denne fasen det avgjørende. Lar du skeptiske ”bedrevitere” styre deg, vil det ikke ta lang tid får du oppgir hele forretningsideen din – før du i det hele tatt har funnet ut om den er levedyktig eller ikke.

Å realisere en forretningside er en lang og krevende vei, preget av usikkerhet og motgang, men følger du denne artikkelserien og e-boken vil vi guide deg igjennom hele prosessen og hjelpe deg å styre unna de største farene underveis.

Livssyklusmodellen

Tar vi utgangspunkt i livssyklusmodellen som sier at ethvert selskap vil følge en livssyklus fra de blir født til selskapet blir lagt ned vil selskapet gå igjennom følgende fire faser fra fødsel til død.

a) Fødsel – forretningsideen oppstår og selskapet etableres. Denne fasen kan deles opp i følgende 5 del-faser:

 1. idéen oppstår
 2. idéen utredes/testes
 3. idéen mobiliseres
 4. idéen etableres
 5. idéen tilpasses

b) Vekst – etter at selskapet er etablert kommer de i en vekstfase som etterhvert gjør selskapet lønnsomt

c) Modning – selskapet modnes og kommer inn i en kritisk driftsfase hvor fokuset settes på kostnadeffektivisering og rasjonalisering i alle ledd for å optimalisere fortjenesten

d) Tilbakegang – selskapet taper stadig markedsandeler til nye produkter og selskaper som har tatt over markedet selskapet tidligere hadde. Selskapet vil nå gå konkurs hvis de ikke klarer å fornye seg raskt.

I denne grunder-skolen tar vi kun for oss den første fasen: – Fødselen som omfatter prosessen fra en ide til selskapet når sin kritiske driftsfase etter etableringen.

For å gjøre denne lange kronglete veien litt mer oversiktlig har jeg valgt å dele denne prosessen opp i flere mindre faser underveis. I min fremstilling av grunderprosessen eller etableringsprosessen om du vil kan deles opp i følgende fire faser:

 • Fase 1: Fra ide til beslutning
 • Fase 2: Fra planlegging til etablering
 • Fase 3: Fra registrering til lansering
 • Fase 4: Fra lansering til drift og evaluering

Fase 1: Fra ide til beslutning

Denne fasen kan deles opp i tre mindre hovedfaser:

 1. Idefasen
 2. Research fasen
 3. Beslutningsfasen

Idefasen – Ethvert grunderprosjekt må bygge på en unik forretningsidè. En idè om hva du skal holde på med, hvilken behov og problemer du skal løse for kundene, hvilken opplevelse du skal gi kundene og hva som skal gi konseptet konkurransefortrinn i markedet. Uten en skikkelig gjennomtenkt og gjennomarbeidet forretningsidè er man nærmest dømt til å mislykkes.

Research fasen – Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

 • Hvem er kundene, konkurrentene, leverandørene og hvilke interessenter har interesser av å påvirke prosjektet?
 • Hvilke forventninger og krav har de?
 • Finnes det lover, regler eller tekniske hindringer som stopper prosjektet?

Før du kan gå videre med forretningsidèen må du derfor gjennomføre en grundig forutsetningsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet til grunderprosjektet ditt, hvor aktørenes svake og sterke sider blir kartlagt, samtidig som du avdekker hvilke muligheter og trusler som finnes i dette markedssystemet.

Beslutningsfasen – Når du har kartlagt situasjonen og mulighetene er neste oppgave å ta en beslutning om du skal gå videre med ideen eller ikke. Før du kan gjøre det må du imidlertid foreta en risiko- og konsekvensanalyse for å avdekke hvor stor riskoen for å feile er og hva som vil bli konsekvensene for deg personlig hvis du feiler. Samtidig som du må avklare familiesituasjonen, da det er umulig å starte eget firma uten familiens ubetingede støtte.

Fase 2: Fra planlegging til etablering

Også denne fasen kan deles opp i mindre del-faser:

 • Planleggingsfasen
 • Partnerfasen
 • Kapitaliseringsfasen

Planleggingsfasen – Det heter seg at halve hemmeligheten til suksess, er å unngå å gjøre kjente feil. Det ligger mye sant i dette uttrykket. Det er dessuten billigere å gjøre feilene på papiret, hvor du kan gå tilbake og korrigere feilen, istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene av dårlig planlegging kan være katastrofale.

Partnerfasen – Du kan ikke gjøre alt alene. Du vil måtte trenge en eller flere nøkkelpersoner som kan hjelpe deg på områder hvor du mangler kompetanse og erfaringer. Samt ulike partnere som kan bistå deg underveis på ulike måter og gjøre jobben din enklere og mer realistisk. Utfordringen er bare å finne disse partnerne og få dem til å forplikte seg til å hjelpe deg.

Kapitaliseringsfasen – Når du har planene for etableringen klar og skaffet deg de nødvendige partnerne, er neste store utfordring å skaffe kapitalen som prosjektet krever. Kapitaliseringsfasen er for mange gr&uumlnderprosjekter den vanskeligste fasen. Kun et fåtall av grunderprosjektene som påbegynnes klarer å skaffe kapitalen som kreves for at de skal kunne gjennomføres. Vi kommer derfor til å se grundig på hvordan man bør gå frem for å skaffe de investorene og den kapitalen som prosjektet krever. 

Fase 3: Fra registrering til lansering

Selv om mange av spørsmålene i denne fasen allerede er besvart i de foregående fasene, samtidig som det ofte er mer hensiktsmessig å registrere selskapet før man begynner på kapitaliseringfasen, har vi samlet alle spørsmål knyttet til valg av selskapsform, registrering av selskapet, valg av styre og daglig leder i denne delen av grunderskolen.

Før du kan starte opp må du skaffe lokaler, anleggs- og driftsmidlene du trenger, medarbeidere, rutiner og systemer for hvordan arbeidet skal utføres og alle medarbeiderne må læres opp og trenes for å ha nevnt noe.

Fase 4: Fra lansering til drift og evaluering

Så snart virksomheten er lansert kommer den kritiske driftsfasen som skaper store problemer for grundere som ikke har planlagt skikkelig. Her trengs det gode systemer for ordrebehandling, lagerstyring, fakturering, økonomistyring, investeringer, likviditet, klager, kundeservice osv. 

Disse fire fasene vil jeg ta for meg i detalj i de påfølgende fire artiklene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründerens suksesskriterier

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Timing er en avgjørende suksessfaktor
    Andre artikler i serien er: 
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Suksesskriterier for en entreprenør/grunderEtableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / Entreprenør
 • Gründerskolen
 • Før du starter entreprenør/grunderprosessen
 • Suksesskriterier for en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder
 • Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Innovasjonsmodell
 • Idéfasen
 • Research fasen
 • Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?
 • Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet