Endring av verdivurdering av selskap når man oppdager feil i virksomheten

    Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler om Due Diligence

due dilligence

Når en virksomhet skal selges eller eierskapet skal omstruktureres, er det vanlig med en verdivurdering av selskap. Dette er en verdivurdering av virksomheten der bedriftens totale verdi fastslås.

La oss se nærmere på hvorfor en due diligence kan forhindre at feil oppdages i etterkant av kjøpet, slik at man unngår erstatningskrav og lignende konsekvenser.

Verdivurdering av selskap kan endres om feil oppdages

For kjøperen eller den som overtar er det helt avgjørende å ha detaljert kunnskap om selskapet. Dette vil blant bidra til å avgjøre hvorvidt vedkommende faktisk ønsker å overta, og hva han eller hun er villig til å betale.

Dersom det blir oppdaget feil eller mangler i en virksomhet etter kjøp, kan dette påvirke verdivurderingen negativt.

En av fordelene ved due diligence, som du kan lese mer om på https://nielsenvaluation.no/due-diligence/, er at man kan avverge at kjøperen finner ukjente feil og mangler i etterkant av kjøpet.

Situasjoner som dette kan føre til at det rettes et økonomisk krav mot selgeren, eller til og med krav om at kjøpet heves. Ved betydelige feil eller mangler, kan nemlig verdien på selskapet reduseres betraktelig.

Hva er formålet med en selskapsgjennomgang eller due diligence?

Dersom en bedrift skal selges, vil det vanligvis utføres en omfattende selskapsgjennomgang eller due diligence. Du kan se på due diligence som en strukturert og systematisk analyse eller gjennomgang av virksomheten.

Ved due diligence vil det samles inn opplysninger om virksomheten. Hele formålet med prosessen er å avdekke eventuelle faktorer som kan ha verdireduserende effekt eller innebære økt risiko ved overtakelse.

Hva gjennomgås under due diligence?

Due diligence deles gjerne inn i en juridisk, finansiell og teknisk variant. Disse gir innsikt i ulike deler av selskapets verdidefinerende faktorer.

Det finnes også andre sider ved selskapet som kan gjennomgås ved due diligence, og dette inkluderer for eksempel markedsføring, miljø og lignende.

Trenger vi due diligence i Norge?

Due diligence er særlig vanlig praksis når større og mer komplekse firmaer i Norge skal selges. Her er det ofte mye informasjon å sette seg inn i. Det finnes mange norske selskaper som har utført due diligence, noe som også er vanlig om selskaper ønsker seg inn på børsen.

I Norge er kjøpere allerede godt beskyttet gjennom lovverket, og vil derfor til en viss grad ha rett på å heve kjøpet om ukjente feil skulle dukke opp.

På tross av dette har due diligence blitt vanlig praksis innen kjøp og salg av virksomheter, og fungerer på et vis som et ekstra vern for kjøperen. Dette kan indikere at mange kjøpere setter pris på en grundig selskapsgjennomgang før eventuell overtakelse.

Kjøperen kan alltids ta en beslutning basert på informasjon om selskapet som finnes i offentlige registre, men her er det ofte begrenset hva slags opplysninger man finner. Gjennom en due diligence kan kjøperen danne seg et tydeligere bilde av bedriften.

Du leser nå artikkelserien: Due Diligence

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Juridisk due diligence
    Andre artikler i serien er: 
 • Due Diligence
 • Finansiell due diligence
 • Teknisk due diligence
 • Kommersiell og operasjonell due diligence
 • Juridisk due diligence
 • Endring av verdivurdering av selskap når man oppdager feil i virksomheten
 • Nyheter (interne og eksterne)

  Nyheter (interne og eksterne)

  Dette er artikler som er skrevet av en av våre bidragsytere. Som regel er dette noen i redaksjonen, men det kan også være en student, lærer, forfatter eller andre samarbeidspartnere som leverer innhold til oss.