Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

CBD til CosIng – databasen

CBD – produkter nyter for øyeblikket stor popularitet. Likevel hersker det en generell usikkerhet angående hvilke av disse produktene som faktisk er tillatt for salg i Norge. Denne typen varer kan være alt fra mat og drikke til medisiner eller kosmetiske produkter. Kategorien kosttilskudd, derimot, ble adskilt fra tradisjonell matregulering i 2018. Kosttilskudd ble isteden inkorporert i det europeiske tiltaket «Novel Food».

Dette tiltaket er ment å verne forbrukere mot produkter som ennå ikke er godt nok testet, og dermed ikke anses som sikre i henhold til allment forbruk. Da Norge har signert en EØS-avtale, gjelder også dette direktivet oss.

CDB


Hva tilsier konseptet «Ny Mat» (“Novel Food”)? 

Helt siden 1997 har den europeiske unionen kontrollert tiltaket «Ny Mat» («Novel Foods»). En ny type matkontroll, som også tar for seg nye, syntetisk produserte og dessuten genetisk-prosesserte matvarer, ble gjort gjeldende 1. januar 2018.

Den europeiske unionen kategoriserer i tillegg alle typer mat som ikke ble spist i stor skala før 15. mai 1997 som «Ny Mat». EU-vedtekten (EC) 258/97 introduserte en lovpålagt godkjennelse av alle nye matvarer, gjennom organet European Food Safety Authority (EFSA). Denne vedtekten tilsier at alle matvareprodusenter må sende inn en søknad til EU-kommisjonen for tillatelse til å selge matvarene sine.

Visse påstander innen databasen Novel Food Catalogue gjenspeiler tydelig medlemslands personlige oppfatninger. Likevel betyr ikke dette at varer funnet i katalogen i praksis bestandig eller aldri skal godkjennes for salg.

Hampingredienser i CosIng-databasen

Gjennom å inkludere ingredienser utvunnet fra cannabis i CosIng-databasen, assisterer EU kunder påverdensbasis. Likevel uttrykker flere produsenter tvil angående det gå inn i deteuropeiske markedet, da det hersker usikkerhet rundt europeisk oginternasjonalt lovverk. Ved å inkludere hampingredienser i CosIng-katalogen, demonstrerer den europeiske unionen at den følger opp om globale avtaler i forhold til cannabis-avledede ingredienser.

EU har inkludert nye kategorier om fytocannabinoider, utvunnet av ikke-stimulerende typercannabis, på sin oversikt over ingredienser godkjent for bruk innen legemidler. Dette betyr at produsenter kan anvende hampbaserte produkter i kosmetiske varer.

Betydning av EU-dom (C- 663/18)

I november 2020 ble to franskmenn anklaget for ulovlig salg av CBD olje, anskaffet fra Tsjekkia. Dette til tross for at selve hampanlegget var lovlig.

En EU-domstol avgjorde til slutt at produktet CBD ikke lenger defineres som narkotika, og dermed har fri tilgang på EU-markedet. Denne dommen omfatter naturligvis også Norge, grunnet vårt EØS – medlemskap.

Mens Frihandelsavtaler må rette seg etter denne dommen, er nasjonale lover i stand til å begrense antallet utenlandske varer importeres.

I tillegg til dette, har EU-domstolen nylig foretatt enkelte juridiske forandringer i forhold til CBD-produkter som utvinnes fra hele hampplanten. Disse forandringene har også ledet til endringer innad i lovverket hos medlemsstatene, angående CBD-produkter.

Cannabisrelatert kosmetikk i EU

November 2020 ble ytterlige 65 produkter inkludert i CosIng-databasen. Denne endringen anses som positivt for det norske markedet, da salg av kosmetikk basert på cannabisprodukter nå er lovlig også her.

Organisasjonen European Industrial Hemp Association går inn for å oppheve alle former for forbud mot cannabisoppføringer i CosIng-databasen. De påpeker nemlig at forbudene kun gjelder bruk av cannabisplanten i sin helhet. Organisasjonen foreslår heller at den nye betegnelsen «CANNABIDIOL» inkluderes i databasen.

EUs godkjennelse av cannabisrelatert kosmetikk i 2020, samt innføringen av CBD i CosIng-databasen, førte til at også Cannabidiol ble inkludert. Dette tilsier i praksis at CBD kan brukes i kosmetikk, men det er ikke tillatt å reklamere for stoffet som helsebringende. Mer om akkurat dette her.

Kosmetikk med CBG (Cannabigerol) tillatt i EU

Som resultat av endring i av CosIng-regelverket ble produktet Cannabigerol omgjort til lovlig kosmetisk ingrediens innen EU. Les mer her.

Merket Formula Swiss er del av EUs Cosmetics Products Notification Portal (CPNP). Dette separerer bedriften tydelig fra konkurrerende europeiske cannabisselskaper. Produkter fra Formula Swiss annonseres kun som ren kosmetikk, noe som på ingen måte strider mot reglene i EUs «Ny Mat»-katalog. Videre har alle EUs medlemsland tilgang til detaljert informasjon om nettopp selskapet Formula Swiss.

Formula Swiss-produkter er dessuten nøye kontrollert av lovverk i henhold til helseproduktregulativer, både i EU og innen Storbritannia.

Altså kan dette merket lovlig importeres til det norske markedet, da Formula Swiss går inn under EUs CPNP. Mer informasjon om produktene til Formula Swiss fås her.