Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Det er to hovedtyper av krefter i enhver organisasjon:

  • Drivkrefter – de kreftene som forsøker å endre det nåværende
  • Motkrefter – de kreftene som vil forsøke å opprettholde det nåværende

Styrkeforholdet mellom drivkrefter og motkrefter avgjør om det skjer endringer. Kreftene manifesterer seg gjennom mennesker i organisasjonen som er for eller mot endring. Endringsledelse handler derfor om å stimulere og aktivisere drivkreftene og å håndtere og redusere motkreftene slik at en planlagt endring kan finne sted.

Drivkreftene skapes når det etableres en opplevelse av at endring er nødvendig. Det kan være to forskjellige utgangspunkt for dette:

  1. Det kan skyldes en krise som har oppstått eller forventes å oppstå, eller
  2. Det kan skyldes at det finnes muligheter som ikke er utnyttet og som kan gi store fordeler.

De som vil kunne “tape” på en endring, vil kunne motarbeide og motsette seg endring. For å forstå drivkrefter og motstand mot endring, må vi forstå hvordan endringen påvirker enkeltmennesker, sosiale relasjoner og forholdet mellom mennesker i og utenfor organisasjonen.

Drivkrefter

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg