Hjem Digitalisering Informasjonssystemer

Informasjonssystemer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Management Information Systems

Management Information Systems (MIS) er et digitalt informasjonssystem som skal dekke mellomledernes behov for kontroll av virksomheten.

Work Centered Analysis (WCA)

Et rammeverk som viser forholdet mellom virksomhetens forretningsprosesser og informasjonssystemer

Planleggingsmodell for informasjonssystemet

På denne siden finner du en generell planleggingsmodell for utviklingen av nye informasjonssystemer og analyser av eksisterende.

OLAP

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på.

Transaksjonsprosesseringssystemer

Systemer for å håndtere transaksjoner kaller vi for transaksjonsprosesseringssystemer eller bare TPS

Andre nødvendige informasjonssystemer

Hvilke andre nødvendige informasjonssystemer virksomheten trenger, utenom de jeg allerede har vært inne på er avhengig av hva virksomheten holder på med og hvem som er deres kunder.

Marketing automation system

Software for å utføre, holde kontroll på og automatisere markedsføringsoppgaver og prosesser.

Trelagsarkitektur

Trelagsarkitektur er en modell for å utvikle programmer (applikasjoner). Modellen beskriver hvordan et program er bygd opp gjennom tre lag.

Klient – Server arkitektur

Uttrykket klient-server arkitektur, også kalt klient-tjener-modell, beskriver en måte å koble datamaskiner sammen til et nettverk på.

Moores lov – dobling av datakraften hver 24 måned uten at...

Moores lov har lært oss at halvlederkomponenter som CPU blir dobbelt så raske annet hvert år, uten at prisen øker.

Systemutvikling (Software Engineering)

Systemutvikling er prosessen med å lage og vedlikeholde informasjonssystemer.