Dokumenter og fil-formater

Et elektronisk dokument er: en datafil som inneholder data som kan leses av et bestemt dataprogram eller en gruppe dataprogrammer.

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.

Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

Telefoni og datakommunikasjon

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?

E-post – retningslinjer og reglement for virksomheter

En gjennomgang av hvilke retningslinjer virksomheten bør gjennomføre for bruk av epost i virksomheten.