Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 19 av 23 artikler om Kommunikasjonsvirkemidler

    Denne artikkelen er del 12 av 12 artikler om Markedskommunikasjon

    Denne artikkelen er del 6 av 20 artikler om Medielære (utvikling og bruk)

Digital markedsføring kan forklares som:

alle markedstiltak en aktør foretar seg for å nå en målgruppe ved bruk av digitale kanaler.

Siden de digitale kommunikasjonskanalene skiller seg så vesentlig fra de tradisjonelle kommunikasjonvirkemidlene og -kanalene, både innen forskningen og faglitteraturen, er det naturlig å lage to separate kommunikasjonvirkemiddelstrategier og kommunikasjonsvirkemiddel mikser – en for de tradisjonelle- og en for de digitale kommunikasjonsvirkemidlene.

For å oppnå best mulig effekt bør det utvikles en kommunikasjonsvirkemiddel miks for bruken av de tradisjonelle- og digitale kommunikasjonsvirkemidlene, før begge virkemiddelstrategiene samles til en helhetlig virkemiddelstrategi og kommunikasjonsvirkemiddel miks for hele virksomheten.


Digitale oppgave- og virkemiddelmål

Digital markedsføringKommunikasjonsvirkemidlene og kommunikasjonstiltakene som iverksettes gjørs ikke uten grunn. De gjennomføres fordi vi har et definert mål for bruken av hvert enkelt digitalt kommunikasjonsvirkemiddel og -tiltak. Siden valget av kommunikasjonsvirkemidler styres av virkemiddelstrategien som velges, må valg av virkemiddelmål og virkemiddelstrategi ses på i sammenheng, da det er umulig å velge det ene uten å ta hensyn til det andre.

Digitale virkemiddelstrategier

Det finnes en mengde digitale virkemiddelstrategier som idag brukes i stor utstrekning. Noen vanlige virkemiddelstrategier som ligger i bunn for valg valg av kommunikasjonsvirkemidler er:

 • Nettsted- og søkemotorstrategier
 • Digitale markedsføring strategier med bruk av digitale medier
 • Gerrijamarkedsføringskampanjer
 • Viral markedsføring strategier
 • Sosiale medier strategier
 • Relasjonsmarkedføringstrategier
 • Kundelojalitet strategier
 • Merkevarestrategier
 • PR-strategier
 • Krisestrategier
 • Nettverksstrategier

Når virkemiddelstrategiene er valgt kan vi gå videre og lage en digital kanalstrategi.

Digital kanalstrategi

Det første området er utarbeidelsen av en effektiv digital kanalstrategi som er en fremtidig retningsbeskrivelse som forteller hvilke digitale kanaler- og tjenester virksomheten skal bruke og deres funksjoner.

. For at en slik strategi skal være effektiv må den inneholde:

 • Situasjonsanalyse: En analyse av organisasjonens eksterne omgivelser, for å få en klar oversikt over deres potensielle kunder og konkurrenter. Samt analyser av deres interne ressurser og egenskaper for å undersøke om strategien lar seg gjennomføre.
 • Kommunikasjonsmål: Det må utvikles målbare mål for hvilke kommunikasjonsoppgaver strategien skal løse, og disse målene må stemme overens med den overordnede markedsstrategien. I denne sammenheng er det nødvendig å sette opp konkrete mål for de forskjellige digitale kanalene, og hvordan disse skal støtte de overordne markedsmålene.
 • Målgruppe: Hvem skal nås gjennom den digitale kanalstrategien. Målgruppen må defineres på en måte som gjør det mulig å identifisere målgruppen og nå dem gjennom bruk av digitale kanaler.
 • Brukermønster: Avdekk deretter målgruppens bruksmønstre i de digitale kanalene, og hvilke modus de er i ved bruk av dem. Dette gir føringer for hvilke kanaler man vil bruke for og nå dem, og hvilke kontekst man vil treffe dem i.
 • Intern kompetanse: Forsikre seg om at man har intern kompetanse til å drive de kanalene man ønsker å bruke, da mange av kanalene krever mye arbeid og oppfølging, særlig dersom man ønsker å bruke digitale strategier. Dersom det trengs å bygge intern kompetanse i digital markedsføring, kan det gjøres ved å lære av andres suksesshistorier.
 • Strategi: Et utvalg av strategiske muligheter for å oppnå målene, og en definisjon av hvilke strategier som ikke egner seg å implementere i den digitale kanal strategien.
 • Ressurser: Spesifisering av hvordan ressurser skal allokeres, og hvordan organisasjonen skal struktureres for å gjennomføre strategien.

Digitale kommunikasjonskanaler

Eget nettsted

Alle virksomheter med respekt for seg selv trenger idag egne nettsider som er knyttet til et domene som er det samme som firmanavnet, en forkortelse for det eller virksomhetens merke/varemerke. Årsaken til at jeg sier dette skyldes at alle kunder forventer at virksomheten har egne nettsider som de kan lese via sin PC, Mac, pad eller telefon. Samtidig som et eget nettsted kan løse så utrolig mange kommunikasjonsoppgaver og skape så mange kommunikasjonseffekter uten at det koster noe annet enn tiden man legger ned i å lage en side om emnet. Til dette nettstedet trenger virksomheten en egen nettsted plan som forteller hva som er formålet med nettstedet, hvem det er utviklet for, hvilke kommunikasjonsoppgaver det skal løse, hvilke kommunikasjonseffekter det skal utløse og hvordan disse effektene skal kontrolleres og evalueres opp mot målene for nettstedet.

Søkemotoroptimalisering

Det har lite for seg med egne nettsider hvis ingen finner dem i Google som står for 90% av trafikken på Internett i Norge, sammen med Bing, Startsiden og Yahoo. Siden det er gratis å komme på førstesiden til Google når noen søker etter bestemte ord, samtidig som søkemotorene er den viktigste kilden til trafikk til nettsidene dine, lønner det seg å legge ned mye tid og ressurser i å søkemotoroptimalisere nettsidene. Dette for å være sikker på at nettstedet kommer opp på førstesiden i søkeresultatene til Google når noen søker etter viktige søkeord for virksomheten.

Sosiale medier

De sosiale mediene har idag blitt en like naturlig del av virksomhetens virkemiddelstrategi som virksomhetens nettsted, da dette er en kommunikasjonskanal som er istand til å skape eWOW bedre enn noen annen mediekanal, samtidig som kanalen kan brukes i forbindelse med virksomhetens kundelojaliets- og oppfølgingsprogram. Du bør derfor gå nøye igjennom hvilke muligheter de sosiale mediene gir og hvordan virksomheten kan utnytte dem i sin markedsføring.

Epostmarkedsføring

Epostmarkedsføring er verdens rimeligste og mest effektive form for markedføring når vi ser på kost/salg effekten, samtidig som dette er den beste måten å følge opp eksisterende kunder på med å gi dem viktig informasjon om virksomheten og det de har kjøpt på via jevnlige nyhetsbrev.

E-handel

Alle bør i prinsippet ha en e-handelsløsning integrert som en del av nettstedet, slik at det er mulig for potensielle og eksisterende kunder å kjøpe virksomhetens produkter og tjenester online, uten å måtte oppsøke et utsalgssted. 

Andre digitale kommunikasjonskanaler som er mye brukt er:

Interaktive annonser

Interaktive annonser er annonser plassert på internett for å oppnå merkebevissthet, og oppfordre folk til å klikke på annonsene for å havne på annonsørens landingsside (Chaffey m.fl. 2009).

Ifølge Rodgers og Thorson (2000) kan interaktive annonser ha fem forskjellige formater: banner, pop-up, sponsorat, hyperlink og hjemmeside.

Landingsside

En landingsside er en destinasjonsside for dem som klikker på en interaktiv annonse, linken fra en søkemotor eller andre referansesider. Det er en nettside som inneholder budskapet fra en annonse (Chaffey m.fl. 2009).

Målet med landingssiden er at de besøkende skal foreta seg noe, da de er spesielt laget for å utløse handlinger. Slike handlinger kan være kjøp, laste ned en brosjyre, melde seg på en e-postliste osv. (Webtotal 2013). Digitale kampanjer er ment for å tiltrekke og generere trafikk til landingssider, for der har man ubegrenset med plass til å eksponere publikum for det man vil kommunisere, samt full kontroll over innholdet (TNS Gallup 2012).

Det er ingen fasit på hvilken type nettside en landingsside er, da det vil variere etter hvilke mål man har med markedsføringen. Men som oftest er det bedrifters og organisasjoners hjemmeside, hvor de ønsker å selge varer og tjenester. Hjemmesider er med andre ord de vanligste landingssidene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsvirkemidler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)Sosiale medier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedskommunikasjon
 • Mediekanal og medium
 • Kommunikasjonmiks
 • Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler
 • Reklame
 • Grafiske mediekanaler
 • Analoge mediekanaler
 • Public Relation (PR)
 • Direkte markedsføring
 • Personlig salg
 • Sales Promotion (SP)
 • Trade promotion
 • Emballasje
 • Eventmarkedsføring
 • Produktplassering
 • Sponsing og sponsorstrategi
 • Telemarketing
 • WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)
 • Digitale kommunikasjonsvirkemidler
 • Sosiale medier
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Nettside og nettsted
 • Før du starter utviklingen av et eget nettsted
 • Du leser nå artikkelserien: Markedskommunikasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Produktplassering
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedskommunikasjon
 • Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler
 • Telemarketing
 • Emballasje
 • Trade promotion
 • Sales Promotion (SP)
 • Public Relation (PR)
 • Reklame
 • Sponsing og sponsorstrategi
 • Eventmarkedsføring
 • Produktplassering
 • Digitale kommunikasjonsvirkemidler
 • Du leser nå artikkelserien: Medielære (utvikling og bruk)

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digitale mediekanalerSosiale medier >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Mediekanal og medium
 • Medieutviklingen – fra trykte til digitale medier
 • Grafiske mediekanaler
 • Analoge mediekanaler og medier
 • Digitale mediekanaler
 • Digitale kommunikasjonsvirkemidler
 • Sosiale medier
 • Massemedia
 • Massemedias påvirkningskraft
 • “De allmektige mediene” (medias påvirkningskraft)
 • “De maktesløse mediene” (medias påvirkningskraft)
 • “De mektige mediene” (medias påvirkningskraft)
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Electronic Word of Mouth (eWOM)
 • Medias plass i samfunnet
 • Den fjerde statsmakt
 • Kultivasjonsteorien (Cultivation theory)
 • Dagsordenfunksjon
 • Taushetsspiralen (spiral av stillhet)
 • Informasjonskløfter og digitale skiller