Det norske aksjemarkedet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 11 av 33 artikler om Aksjemarkedet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Oslo Børs

Aksjemarked er et marked hvor det kjøpes og selges aksjer. Med marked menes:

Et sted hvor en kjøper og selger møtes for å gjennomføre en transaksjon.

Aksjemarkedet kan på mange måter sammenlignes med hvilket som helst marked hvor handel skjer, f.eks. med hvordan man ellers handler på for eksempel et supermarked. En stor forskjell finnes imidlertid. Mens du selv kan oppsøke supermarkedet for å kjøpe de matvarene du trenger, kan du ikke personlig oppsøke Oslo Børs for å kjøpe eller selge en aksje. All handel med Oslo Børs må gå igjennom en aksjemegler i et meglerhus eller Internett megler som har en handelsavtale med Oslo Børs.

Aksjemeglerens oppgave er å forhandle frem prisen mellom kjøper og selger, slik at en handel kan finne sted. Kjøpere og selgere av aksjer kalles investorer.

Det norske aksjemarkedet

Det norske aksjemarkedet kan deles opp i to hoveddeler:

 • Noterte aksjer – Aksjer som omsettes på Oslo Børs
 • Unoterte aksjer – Aksjer som ikke kan omsettes på Oslo Børs. Listen for de unoterte selskapene kalles OTC-listen.

Hvilke aksjer er notert på Oslo Børs?

Mange tror at alle aksjeselskaper kan søke om å bli notert ved Oslo Børs. Dette stemmer ikke.

I Norge er det kun allmennaksjeselskaper (ASA) som kan søke om å bli notert på Oslo Børs. Det er opp til selskapet selv å søke om å bli tatt opp til notering, men selskapet må oppfylle gjeldende krav som blant annet omfatter antall eiere (spredning), antall aksjer, markedsverdi og historie. For å være notert stiller Børsen blant annet strenge krav om behandling av konfidensiell informasjon.

Noterte eller unoterte aksjer?

Ettersom de unoterte aksjene ikke er underlagt de samme reglene som de noterte, samtidig som de ikke kan omsettes via børsen er mitt råd til “ferskinger” i aksjemarkedet derfor:

HOLD DEG BORTE FRA DE UNOTERTE AKSJENE TIL DU VET HVILKEN RISIKO DU TAR OG HVORDAN DU SKAL KOMME DEG UT AV AKSJEN IGJEN.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Investor, trader eller en mellomting?Noterte aksjer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Aksje
 • Aksjeselskap (AS)
 • Aksjekurs
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Ulike typer aksjehandel
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Investor, trader eller en mellomting?
 • Det norske aksjemarkedet
 • Noterte aksjer
 • Unoterte aksjer
 • Det internasjonale aksjemarkedet
 • Børsen
 • Aksjeindeks
 • Skatteregler for aksjehandel
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Hvordan kjøpe en aksje på Oslo Børs?
 • Meglerhus eller Internett handel?
 • Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)
 • Investeringsplan
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • “Stop-loss” beskytt din aksjeportefølje
 • Universelle aksjeråd
 • Styr unna meglertriksene
 • Hvordan bli rik på langsiktig aksjesparing?
 • Forventningsteorien (prosessorientert motivasjonsteori)