Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Departement er betegnelsen på de organisatoriske hovedenhetene i statens sentrale administrasjon eller embetsverk, og er en sentral del av forvaltningen. Selve ordet stammer fra fransk, hvor departement betyr “område“.

Alle vedtak Stortinget eller regjeringen fatter blir overlatt ett departement. F.eks. er de de som har ansvaret for at nye lover og stats/nasjonalbudsjett blir satt i livet og fulgt slik Stortinget har vedtatt. Dette gir departementene en helt sentral funksjon ved å skulle integrere det politiske systemet og de politiske beslutningene med det administrative forvaltningsapparatet som finnes i Norge. Vi kan dermed si at departementene er et politisk – administrativt organ i ordets egentlige forstand.

Departementene er faglig spesialisert, og det øverste utøvende organ i forvaltningen. I tillegg er det de som har hovedansvaret for å legge frem viktige saker til statsråden. De står også normalt bak analysene som blir gjort før lovforslaget eller nasjonal- og statsbudsjettet blir fremmet for statsråden.

Hvor mange departement har vi og hvem avgjør deres arbeidsoppgaver

I 2013 er Norges sentraladministrasjon inndelt i 18 departementer – inklusiv Statsministerens kontor. I 1814 var det 6, i 1884 7 og i 1947 12 departementer. Departementsinndelingen fastsettes av den til enhver tid sittende regjeringssjef/statsminister, normalt avhengig av hvilke politiske prioriteringer som vektlegges av vedkommende regjering.


Departementenes organisering

Departementene er i hovedsak hierarkisk bygd opp, med en departementsråd (utenriksråd, finansråd) som øverste leder. Så følger trinnvis nedover ekspedisjonssjef (avdelingsnivå), avdelingsdirektør (avdelings- eller seksjonsnivå), underdirektør (seksjonsnivå) og førstekonsulenter/konsulenter (saksbehandlernivå).

  • Statsråden  ->> Departementets øverste leder
  • Statssekretæren ->> Utgjør den politiske ledelsen sammen med statsråden, og er den nest øverste embetsmannen i departementet
  • Departementsråden  ->> Departementets øverste faste embetsmann og øverste leder av administrasjonen
  • Ekspedisjonssjefen ->> Leder for avdelingen

departement-organisering

Statsrådens ansvar og funksjon

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss