Forretningside

Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den og være kunde.

Verdigrunnlag (kjerneverdier)

Verdigrunnlag, eller kjerneverdier, er de grunnleggende verdiene som styrer en organisasjons handlinger og beslutninger.

Visjon

Visjonen forteller hva som er virksomhetens ”drøm”, og trekker dermed opp det overordnede målet og kursen for alt virksomheten gjør.

Forretningsgrunnlag

En angivelse av virksomhetens forretningside, visjon, omdømme, forretningsmodell og verdigrunnlag. Grunnlaget for den strategiske kjernen