Kategori: Bedriftsøkonomi

Når vi snakker om bedriftsøkonomi mener vi alle økonomiske felt som hører naturlig inn under økonomisk planlegging, analyse og gjennomføring i bedriftssammenheng. 

Ønsker du å lese artiklene som en lærebok anbefaler vi at du leser våre artikkelserier istedenfor.

Til høyre finner du hvilke under-kategorier som finnes til denne hovedkategorien, men du finner artiklene som inngår i disse kategoriene under.

risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer
alternativkostnad

Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet

Denne artikkelen er del 3 av 6 artikler i om Verdsettelse av nettsted

Denne artikkelen er del 21 av 29 artikler i om Kjøpsprosessen

Denne artikkelen er del 15 av 19 artikler i om Kostander

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Beslutningsprosess

Å beregne verdi utfra alternativkost betyr å kalkulere hva vil det koste å gjøre den samme oppgaven på en annen måte.

Les mer
Kursstabilisering

Kursstabilisering

Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler i om Emisjon

Kursstabilisering er når tilrettelegger kjøper aksjer på nærmere angitte vilkår i en periode i etterkant av en børsnotering eller emisjon dersom kursen på aksjene synker i denne perioden for å opprettholde aksjekursen.

Les mer
kontantstromanalyse

Kontantstrømanalyse

Denne artikkelen er del 16 av 34 artikler i om Finansiering

Denne artikkelen er del 2 av 13 artikler i om Investeringanalyse

Denne artikkelen er del 11 av 24 artikler i om Fundamental analyse

Denne artikkelen er del 3 av 8 artikler i om Regnskapsanalyse

Denne artikkelen er del 8 av 10 artikler i om Inntekt og lønnsomhet

En detaljert oversikt over selskapets inn- og utbetalinger i løpet av regnskapsperioden med det mål å vise likviditetsendringer og årsaken til dette.

Les mer
aksjeflipping

Aksjeflipping

Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler i om IPO

Med ”aksjeflipping” menes situasjonen der investorer som har blitt allokert aksjer i noteringsprosessen, umiddelbart selger disse så fort selskapet er blitt notert i markedet.

Les mer
Rente

Kalkulatoriske renter

Denne artikkelen er del 13 av 19 artikler i om Kostander

Selv om det ikke finnes noen tilsvarende utgift, er det være bedriftsøkonomisk riktig å beregne en kalkulatorirske renter av egenkapitalen, og se på denne kalkulatorirske renten som en kostnad for bedriften. I motsatt fall vil en ikke få et riktig bilde av periodens resultat.

Les mer