Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Mange får frysninger når de hører ordet budsjett. Det er gjerne forbundet med restriksjoner, begrensninger og lite moro. Det trenger absolutt ikke være tilfellet og i denne artikkelen skal jeg vise deg hvordan du kan få langt mer ut av pengene dine dersom du budsjetterer på en smart og praktisk måte. Det trenger verken være tidkrevende eller komplisert å sette opp ditt eget budsjett!

Hensikten med et ryddig budsjett

Før vi kommer inn på det tekniske rundt et budsjett er det viktig at vi har klart for oss hva som er hensikten med budsjetteringen. Ved å føre et budsjett får vi fullstendig oversikt over både inntekter og utgifter. Dette gjør at vi enkelt kan postere penger til forskjellige poster og justere utgiftsposter dersom vi ser at disse overstiger forventet inntekt.

Fordelen med å føre et budsjett er at vi også enkelt ser hvor mye penger vi har til overs hver måned. Dette er pengene vi står fritt til å bruke og kan velge å ha det gøy med. Det er derfor viktig at vi sikrer økonomisk og sørger for at alle nødvendige kostnader er dekket før vi begynner å bruke pengene på andre ting.

Sett opp ditt eget budsjett på 1-2-3

Det å sette opp et budsjett kan høres komplisert ut, men vi har laget en enkel 3-trinns fremgangsmåte som sørger for full kontroll uten kompliserte regnskapsprosedyrer og programmer. Det er kun noen enkle ting du må samle sammen så setter vi i gang.

  • Kontoutskrift for siste to måneder
  • Lønnsslipp
  • Kalkulator

Når du har dette, er du klar til å sette opp ditt eget budsjett! Fremgangsmåten er enkel. Start med å gå gjennom kontoutskriftene for de siste to månedene. Legg merke til alle utgifter som går igjen og merk disse. Det kan være huslån, billån, abonnementer, faste trekk, sparing og lignende. Det er disse vi er ute etter å få oversikt over i første omgang.

Etter at du har gått gjennom begge månedene og funnet alle de gjentagende kostnadene er det på tide å starte budsjetteringen vår. Vi deler nå inn alle kostnadene vi har funnet i tre forskjellige grupper:

  • Prioritert: Huslån, strøm, vann, forsikringer og andre livsviktige utgifter som medisin.
  • Nødvendigheter: Mat, bil, telefon, internett og andre nødvendigheter, men som ikke er livsviktige.
  • Velvære: Abonnementer, treningssenter, shopping og annet forbruk som enkelt kan sløyfes.

Med dette har vi kartlagt de forskjellige kostnadene som skal inn i budsjettet vårt. De skal prioriteres i rekkefølge; prioritert, nødvendig og til slutt velvære. Årsaken til dette er at prioriterte kostnader er de vi er nødt til å betale hver måned for å ha tak over hodet og strøm i hjemmet. Deretter kommer det som er nødvendig, dette er kostnader som vi helst ser at vi slipper å kutte, men de kan justeres dersom det kniper i budsjettet (mindre penger på mat, offentlig transport istedet for egen bil osv.) Til slutt kommer velvære, dette er postene vi enkelt kan kaste fra budsjettet dersom vi ser at pengene ikke strekker til. Dette kan være abonnementer, shopping og ferieturer. Ting det er moro å bruke penger på, men ikke nødvendig dersom vi egentlig ikke har råd.

Gleden av penger til overs

Etter at du har kategorisert pengene i henhold til prioritering er det kun et viktig punkt igjen på stigen vår, nemlig inntektene. Vi har nå oversikt over hvor mye utgifter vi har når vi må legge til inntektene for å se om det går i null. Et budsjett bør alltid gå i null slik at man har kontroll på hver krone. Det er da viktig å merke seg at det ikke skal gå i null med kun utgifter, men penger til velvære og sparing skal også være inkludert.

Siden prioriterte og nødvendige kostnader er godt dekket av inntektene fra lønn kan vi begynne med velvære-postene. Her kan du for eksempel legge inn et fast beløp som du ønsker å sette til side for noe som gleder deg. Det kan være et fast beløp du ser forsvarlig å spille for på casino, ønsker å handle frimerker for eller kanskje du har sett deg ut en ny film du ønsker se på kino. Denne posten står du fritt til å benytte etter ønske, og det er penger du trygt kan bruke uten at det får økonomiske konsekvenser for budsjettet.

Sammendrag

Det er enkelt å sette opp et budsjett og det kan bokstaveligtalt gjøres på 1-2-3. Når vi først har oppnådd kontroll på inntekter og utgifter er det langt enklere å postere penger til underholdning som nettspill, hobbyer eller andre aktiviteter du måtte ønske å bruke penger på. Takket være budsjettet vårt vet vi med sikkerhet at dette er penger vi kan bruke uten at det vil gi oss økonomiske problemer eller bruke opp penger vi trenger for prioriterte utgifter.

Dette er artikler som er skrevet av en av våre bidragsytere. Som regel er dette noen i redaksjonen, men det kan også være en student, lærer, forfatter eller andre samarbeidspartnere som leverer innhold til oss.