Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

kjendisBruk av kjendiser er et kjent fenomen innen markedsføring og merkevarebygging, da mange tror dette gir dem lettere oppmerksomhet ved at kjendisen i reklamen er kjent allerede. Samtidig som de håper noen av de egenskapene som gjør kjendisen populær skal flytte seg over til merket de anbefaler eller uttaler seg om. Det er ihvertfall teorien.

Merker som bygges på en kjent person er lettere å utvikle enn å starte på noe fra scratch, da personen allerede har tilhengere. Dette genererer mye publisitet og oppmerksomhet, og krever mindre finansielle midler til markedsføring. Nøkkelen til å skape et kjendismerke er å fange essensen av personen i produktet, særlig i forhold til hvordan produktet presenteres.

Attraktive og troverdige personer, gjerne med en ekstraordinær livsstil, virker appellerende på mennesker. Det vet vi fra en rekke forbrukeratferd studier. Det samme gjelder pene mennesker. Pene mennesker får lettere oppmerksomhet og skaper lettere troverdighet enn mindre pene mennesker. 

 Ved å bruke kjente personer i reklame, kan kjendisens egenskaper og personlighet overføres til produktet, og gjør det lettere å huske merket. Dette kan også være med på å forme kundenes oppfatning av merket ved at kundenes kunnskaper om kjendisen flyttes ubevisst over fra kjendisen til merket.

I utvelgelsen av en kjendis er det viktig at den man velger er kjent nok slik at det skapes blest rundt samarbeidet. Kjendisen må ha et høyt nivå av synlighet, og et sett av potensielt brukbare assosiasjoner, meninger og følelser i forhold til merket. I tillegg må kjendisen være troverdig, godt likt blant forbrukerne og bør være tiltrekkende (Keller 2003). I et merkesamarbeid mellom et luksusmerke og et merke av lavere kvalitet vil begge oppnå fordeler. Luksusmerket vil få vist at de kan lage produkter som passer til en større kundegruppe, og har større rom for å eksperimentere med nye produktkategorier. Lavpriskjeden vil få stor publisitet uten å måtte øke markedsføringsbudsjettet betydelig (Tungate 2008).

Den kjendisen man velger å samarbeide med bør være en veldefinert person, med relevante assosiasjoner som er mulige å overføre til eget merke. Det må også være en logisk sammenheng mellom de to partene. I forhold til overføring av assosiasjoner er Pavlovs teori om klassisk betinging relevant. Han oppdaget at ved å ringe med en bjelle samtidig som hundene fikk mat, førte dette til at etter gjentatt eksponering koblet hundene bjellen til maten, noe som førte til at de siklet når de hørte bjellen. Hundene hadde lært å assosiere klokken med mat (Samuelsen, Peretz og Olsen 2010).

For å oppnå assosiasjonsoverføring mellom den kjente personen og merket er det viktig å bruke personen strategisk. Dette gjøres gjennom å aktivt bruke personen i markedsføringen og kommunikasjonen fra merket på en kreativ måte, og slik fremheves de relevante assosiasjonene (Keller 2003). Ved bruk av en kjent person vil forbrukerne føle en redusert risiko ved kjøp av produktet, dette fordi personen tilfører en følelse av kvalitet. 

Potensielle problemer knyttet til bruk av kjendis som alliansepartner

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg