Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

inkassoAlle har hørt om inkasso, men hva er egentlig inkasso og hvilke inkassorutiner bør du etablere for din virksomhet.

Det finnes to typer inkasso:

  • Utenrettslig inkasso
  • Rettslig inkasso

Forskjellen mellom disse to begrepene kan forklares slik:

– Når du sender en kunde en faktura og følger på med en purring og inkassovarsel omtales dette som utenrettslig inkasso. Har kunden fortsatt ikke betalt og du velger å forfølge ditt krav må du bringe saken inn for forliksrådet. Når saken kommer inn for forliksrådet omtaler vi den som rettslig inkasso.

Mange som får betalingsproblemer ”går i hi”. De tar ikke telefonen og svarer ikke på dine skriftlige henvendelser. Selv om dette er svært irriterende for deg, blir dette samtidig svært dyrt for kunden.

Under finner du et eksempel som vi har hentet fra firma.no som viser nettopp dette.

Vi har tatt utgangspunkt i en faktura på kr. 5000,- som en kunde av deg ikke greier å betale innen fristen. Kunden har valgt taktikken med å gå “i hi”. Nedenfor kan du da se hvordan hele prosessen forløper fram til tvangssalg.

AktivitetBeløpFordringshaver
Opprinnelig faktura fra degkr. 5000,-Deg
14 dager etter forfall ,purregebyrkr. 53,-Deg
14 dager etter purring er forfalt, inkassovarselkr. 53,-Deg
Inkassobyrå sender betalingsoppfordring med 14 dagers fristkr. 795,-Inkassobyrå
Fristen i betalingsoppfordringen er overskrevet med 14 dg.kr. 795,-Inkassobyrå
Saldo:kr. 6590,-*
Neste skritt er forliksrådet, skrive forliksklagekr. 740,-Inkassobyrå **
Behandling forliksrådetkr. 740,-Staten
Saldo, når skyldner møter i Forliksrådetkr. 8070,- ***
   

Begjæring om utleggsforretning, 30 dager etter frist for oppgjør

kr. 740,-

Inkassobyrå

Gjennomført utleggsforretningkr. 1,850,-Staten
Tvangsalg løsørekr. 2,960,-Staten
Totalsumkr.13,620,- 

I tillegg er vil det normalt påløpe forsinkelsesrenter som ikke er tatt med her.

* Når et inkassobyrå overtar saken vil dine purregebyrer inngå i maksimalsatsen. D.v.s at byrået ikke kan legge dine purregebyrer på toppen av sitt eget salær. Dermed blir saldo i dette eksempelet redusert med dine purregebyr(2×53).

** Når inkassobyrået sender saken til forliksrådet vil det bli beregnet kr. 740,- for å skrive forliksklagen og kr. 740,- for behandling i forliksrådet. Merk at det som regel er du som må forskuddtere disse pengene. I inkasso saker er det ikke alltid man når fram og greier å hente ut penger fra skyldner, hvis så er tilfelle taper du også disse pengene. Når man fram og får penger ut av skyldner får du tilbakebetalt det du forskuddterte.

Dersom du velger å gå til forliksrådet selv (ikke benytte inkassobyrå) må du selv sende en betalingsoppfordring først.

***90% av alle de som skal møte i forliksrådet unnlater å møte. Dermed får skyldner automatisk en såkalt uteblivelsesdom. Skyldner blir gitt en oppfyllelsesfrist.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg