Bli en strategisk partner

Portalens situasjon og historie

eStudie.no ble etablert i 2001 av portalens eier og ansvarlig redaktør Kjetil Sander. Frem til 2016 het portalen Kunnskapssenteret.com, men byttet da navn til eStudie.no for å få et kortere navn som var mer mer egnet for merkevarebygging.

Frem til 2015 var portalen åpen for alle. Det vil si at alle kunne lese alle artiklene og e-bøkerne våre gratis uten å tegne et abonnement for tilgangen. Dette var mulig siden Kjetil Sander:

  • Utviklet hele nettstedet selv fra bunnen av via åpen kildekode programmer
  • Lagret og driftet portalen gratis på plattformen til onnet.no som han også eier sammen med en annen partner.
  • Skrev alle artiklene, laget alle artikkelseriene og e-bøkerne til portalen
  • Dekket alle andre kostnader fra sine egne penger

Siden eStudie er helt uavhengig det offentlige og ikke knyttet opp mot noen utdannelseinstitusjoner har vi heller ingen økonomisk støtte fra noen. For å gjøre det mulig å utvikle portalen videre innførte vi i 2015 derfor en årsavgift som alle må betale for å få full tilgang til vårt innhold.

Norges mest besøkte e-læringsportal

Siden vi begynte å måle antall besøkende gjennom Google Analytics i 2005 har vi årlig hatt mer enn 1 million visninger. Normalt ligger besøkstallet mellom 120 – 200.000 per måned. Dette gjør eStudie.no til Norges mest besøkte merkantile e-læringsportal.

Norges største faglige e-læringsportal

eStudie.no består idag av over 2.700 fagartikler på universitet og høyskolenivå som er organisert i over 200 artikkelserier som kan leses som en bok på nettet. Her finnes også rundt 100 e-bøker i PDF format som inneholder en eller flere av våre artikkelserier. Dette gjør oss til Norges største faglige e-læringsportal innen merkantile fag.

Høyt kvalitetsinnhold

Våre egne brukerundersøkelser viser at 3 av 4 bruker eStudie som erstatning for eller tillegg til kjernepensum. 4 av 5 sa vi holder et høyt faglig innhold, og 1 av 4 sa at vi er det beste faglige nettstedet de vet om på nettet.

Vi tror dette er årsaken til at besøktallene våre ikke gikk dramatisk ned når vi stengte den gratis tilgangen alle hadde tidligere. Først satte vi årsprisen til kr. 79. Deretter økte vi den til Kr. 98 etter 6 måneder, før vi igjen økte den til kr. 198 etter 1 år. Ingen av prisøkningene reduserte i en nedgang i antall abonnementer, noe som indikerer at vi har en relativt høy betalingsvillighet fordi brukerne mener vi har et kvalitetsinnhold.

Nettbaserte kurs

Frem til 1 januar 2018 tilbydde eStudie.no kun læremateriell i form av artikler, artikkelserier og e-bøker til studentene. For å utvikle eStudie til en fullstendig utdannelseinstitusjon lanserte vi derfor 1 januar vår kursportal eStudier.no. Her skal brukerne til eStudie kunne skaffe seg dokumentasjon på lærdommen de tilegner seg gjennom eStudie gjennom å ta en eller flere av våre nettbaserte kurs, hvor alt er basert på selvstudie og alt gjøres på nettet. Bestås kurset mottar studenten et elektronisk kursbevis. 

Veien videre

Selv om eStudie har vært en pioner innen det å utvikle en nettbasert e-læringsportal som fjerner behovet for skriftlige lærebøker, erkjenner vi nå at portalen begynner å bli for stor og omfattende til at kun en person kan utvikle den videre til å bli den e-læringsportalen eStudie kan bli hvis vi gjør de rette veivalgene nå. 

For å stå rustet til å møte fremtidens konkurranse og bli den ledende drivkraften i e-læringsutviklingen i Norge søker vi nå etter strategiske partnere og samarbeidspartnere.

Hva slags hjelp (partnere) søker eStudie.no etter?

I utgangspunktet trenger vi all slags hjelp, men under finner du allikevel en prioritert liste over hva slags hjelp vi trenger fra våre strategiske partnere:

  • Investorer – For å kunne finansiere den videre utviklingen trenger vi langsiktige investorer som ønsker å gå strategisk inn på eiersiden.
  • Annonsesalg – Vi har idag ingen system for annonsesalg eller partnere som hjelper oss å finne annonsører som er interessert i vår unike innhold mot en unik målgruppe. Noe vi ønsker å endre raskest mulig. Her ligger det et stort potensial for den rette partneren.
  • Flere brukere – eStudie.no ønsker også å komme i kontakt med forlag, skoler, undervisningsinstitusjoner, organisasjoner, foreninger, lærere og ledere som ønsker å bruke artiklene, artikkelseriene og e-bøkerne våre som en del av undervisningen og opplæringen sin. Her er det bare fantasien som setter grensene for hvordan dette kan gjøres.
  • Innholdsleverandører – eStudie.no trenger også flere fagartikler innenfor portalens fagområder. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med aktører og forfattere som kan levere de nødvendige kvalitetartiklene som er nødvendig for fortsatt vekst.
  • Språkvasker – eStudie.no trenger også å komme i kontakt med en eller flere personer som kan påta seg jobben med å språkvaske mer enn 2.700 artikler for skrivefeil og dårlig norsk. Dette for å kvalitetssikre alle artiklene.
  • Utviklere – eStudie.no er også på utkikk etter dyktige PHP/JavaScript programmere som er familiær med WordPress som eStudie.no er utviklet i, MobileApps og mySQL spørringer. Vi snakker her om en eller to personer som kan ta seg av den videre tekniske utviklingen, sammen med redaktøren.

Vi er på utkikk etter strategiske partnere som ikke er redd for å tenke stort og fremtidsrettet sammen med oss. Vi er åpne for alle innovative ideer som er knyttet til en lønnsom forretningsmodell.

Ønsker du å bli en strategisk partner?

Kan du tenke deg å bli en strategisk partner er det bare å ta kontakt med oss idag. Send en melding til redaksjonen@estudie.no, med kort informasjon om hvem du er og på hvilken måte du ønsker å samarbeide med oss.