Bli en strategisk partner

Dagens situasjon

eStudie.no (tidligere Kunnskapssenteret.com) er et resultat i det arbeidet Kjetil Sander har lagt ned i e-læringsportalen siden han etablerte nettstedet i 2001. Han er eier, utvikler, designer, ansvarlig redaktør og han har skrevet over 99% av alle artiklene du finner på portalen.

Norges mest besøkte e-læringsportal

Siden vi begynte å måle antall besøkende til portalen gjennom Google Analytics i 2005 har vi årlig hatt mer enn 1 million sidevisninger. Normalt ligger besøkstallene mellom 120 – 200.000 per måned. Dette gjør oss til Norges mest besøkte merkantile e-læringsportal.

En av årsakene til det høye besøkstallene er at alle sidene er ekstremt godt søkemotoroptimaliserte for Google. Noe som har vært en bevist strategi fra starten. Dette gjør at eStudie.no sin artikkel kommer opp på førstesiden i over 90% av søkeresultatene vi har sjekket fordi vi mener det er et relevant søkekriterium.

Norges største faglige e-læringsportal

En annen årsak til vårt høye besøkstall skyldes at brukerne her finner over 2.700 fagartikler på universitet og høyskolenivå som er organisert i over 200 artikkelserier som gjør at de kan lese fagartiklene samlet som en bok. Her finnes også rundt 100 e-bøker i PDF format som inneholder en eller flere artikkelserier. Dette gjør oss til Norges største faglige e-læringsportal innen merkantile fag, da ingen idag har flere mer kvalitetsinnhold på sidene sine enn eStudie.no.

Høyt kvalitetsinnhold

Årsaken til at besøktallene våre ikke dramatisk gikk ned når brukerne ikke lenger kunne lese alt innholdet vårt gratis lenger skyldes at brukerne synes at nettsidene våre holder et høyt kvalitetsnivå. Først satte vi årsprisen til kr. 79. Den økte vi etter 6 måneder til kr. 98, før vi igjen økte den til kr. 198 etter 1 år. Ingen av prisøkningene reduserte i en nedgang i antall abonnementer, noe som indikerer en relativt høy betalingsvillighet for et innhold de anser for å være et kvalitetsinnhold.

Våre egne brukerundersøkelser viser at 3 av 4 bruker eStudie.no som erstatning for eller tillegg til kjernepensum, og at 4 av 5 sier vi holder et høyt faglig innhold. 1 av 4 sier at vi er det beste faglige nettstedet de vet om på nettet. 

Nettbaserte kurs

Frem til 1 januar 2018 tilbydde eStudie.no kun læremateriell i form av artikler, artikkelserier og e-bøker til studentene. For å utvikle eStudie til en fullstendig utdannelseinstitusjon lanserte vi derfor 1 januar vår kursportal eStudier.no. Her skal brukerne til eStudie.no kunne skaffe seg dokumentasjon på lærdommen de tilegner seg gjennom eStudie.no gjennom å ta en eller flere av våre nettbaserte kurs, hvor alt er basert på selvstudie og alt gjøres på nettet. Bestås kurset mottar studenten et elektronisk kursbevis. 

Veien videre

Undertegnede erkjenner at portalen nå begynner å bli for stor og omfattende til at en person kan utvikle den videre til å bli det e-læringsportalen kan bli hvis de rette veivalgene gjøre nå som landet endelig begynner å få opp øyne for e-læring og nettbasert undervisning. 

Antall e-læringsportaler kommer sannsynligvis til å øke betraktelig i årene fremover for å prøve å dekke det enorme behovet for profesjonell e-læring og nettbasert undervisning som allerede finnes i markedet. For å stå rustet til å møte denne konkurransen og bli den ledende drivkraften i e-læringsutviklingen i Norge trenger vi å knytte til oss flere strategiske partnere og samarbeidspartnere.

Hva slags hjelp (partnere) søker eStudie.no etter?

I utgangspunktet trenger vi all slags hjelp, men under finner du allikevel en prioritert liste over hva slags hjelp vi trenger fra våre strategiske partnere:

  • Investorer – For å kunne finansiere den videre utviklingen trenger vi langsiktige investorer som ønsker å gå strategisk inn på eiersiden.
  • Annonsesalg – Vi har idag ingen system for annonsesalg eller partnere som hjelper oss å finne annonsører som er interessert i vår unike innhold mot en unik målgruppe. Noe vi ønsker å endre raskest mulig. Her ligger det et stort potensial for den rette partneren.
  • Flere brukere – eStudie.no ønsker også å komme i kontakt med forlag, skoler, undervisningsinstitusjoner, organisasjoner, foreninger, lærere og ledere som ønsker å bruke artiklene, artikkelseriene og e-bøkerne våre som en del av undervisningen og opplæringen sin. Her er det bare fantasien som setter grensene for hvordan dette kan gjøres.
  • Innholdsleverandører – eStudie.no trenger også flere fagartikler innenfor portalens fagområder. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med aktører og forfattere som kan levere de nødvendige kvalitetartiklene som er nødvendig for fortsatt vekst.
  • Språkvasker – eStudie.no trenger også å komme i kontakt med en eller flere personer som kan påta seg jobben med å språkvaske mer enn 2.700 artikler for skrivefeil og dårlig norsk. Dette for å kvalitetssikre alle artiklene.
  • Utviklere – eStudie.no er også på utkikk etter dyktige PHP/JavaScript programmere som er familiær med WordPress som eStudie.no er utviklet i, MobileApps og mySQL spørringer. Vi snakker her om en eller to personer som kan ta seg av den videre tekniske utviklingen, sammen med redaktøren.

Vi er på utkikk etter strategiske partnere som ikke er redd for å tenke stort og fremtidsrettet sammen med oss. Vi er åpne for alle innovative ideer som er knyttet til en lønnsom forretningsmodell.

Ønsker du å bli en strategisk partner?

Kan du tenke deg å bli en strategisk partner er det bare å ta kontakt med oss idag. Send en melding til redaksjonen@estudie.no, med kort informasjon om hvem du er og på hvilken måte du ønsker å samarbeide med oss.