Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Uansett hva du prøver å utrette, vil en godt utarbeidet strategi gjøre at du raskere når målet ditt. Både på arbeidsplassen og skolebenken gjelder det å ha et klart mål med det du gjør. Slik får du maksimalt utbytte av det holder på med, og får disponert tiden på best mulig vis. Strategi handler helt enkelt om å gjøre de rette tingene. La oss for eksempel si at du sitter på lesesalen i forbindelse med skolearbeid. Før du begynner puggingen kan du med fordel definere hva målet er, som for eksempel å stå på eksamen med høyest mulig karakter.

Prøv å finne ut hvor mye du vil trenge å lese hver dag for å være best mulig forberedt til eksamensdagen, og sørg for at fullfører innen en tidsfrist du har gitt deg selv. Dette er for at du skal forhindre deg selv i å bli distrahert, noe som altfor enkelt når du har med deg elektroniske dingser som PC-er og mobiltelefoner. Om nødvendig kan du la disse ligge igjen hjemme. Å tilbringe mange timer på lesesalen er ikke ensbetydende med å ha arbeidet hardt, særlig når halve tiden går med til andre ting.

Viktigheten av strategisk tenkning

Når du har lært deg å disponere tid på best mulig måte, gjelder det å videre effektivisere tiden du har slik at du kommer ut på topp. Å være godt forberedt på eksamensdatoen kan sammenlignes med å sette seg ved et bord på et online casino. I strategispill som poker gjelder det å kunne alle spilleregler ut og inn, samt lære seg grunnleggende strategier. Det handler om å forstå når det sømmer seg for eksempel å høyne innsatsen, og når du bør kaste deg. Det nytter ikke satse på å ha flaks.

Akkurat som i poker, er hvordan du forholder deg til menneskene rundt deg på arbeidsplassen/skolen avgjørende for din suksess. Forskjellen er at poker er et spill hvor du skal utmanøvrere og vinne over de andre spillerne, i det virkelige liv er det ofte snakk om å være til inspirasjon for andre. Visst er det mye konkurranse å forholde seg til i for eksempel næringslivet, men her handler strategi likefullt om å motivere. Ledere for bedrifter bør derfor ta initiativ til medarbeidersamtaler som kan hjelpe den enkelte med å yte maksimalt på jobben.


Skill deg ut

Å tenke strategisk går i bunn og grunn ut på å tilegne seg erfaringer og lærdom fra ulike kilder, sammenfatte det og ta det i bruk så godt som mulig. Bedriftsledere må tenke kreativt og innovativt for å lykkes på et marked fullt av rivaler og konkurrenter, og legge slagplaner for hvordan daglig drift skal gjøre veien til fremtidige mål kortere. Her handler det om å skaffe seg fordeler konkurrerende bedrifter ikke har, samt sette pris på samarbeidspartnere. Firmagaver er en fin og strategisk måte å knytte sterkere bånd til både affiliates og ansatte.

Ved å gi ut firmagaver (disse kan gjerne ha bedriftens logo på) skiller du bedriften din ut fra en del andre bedrifter som ikke har tatt høyde for dette. For øvrig er det å skille seg ut et av de viktigste momentene innen strategisk tenkning, også innen studier. Det finnes nok av studenter som tar lett på oppgaven og studerer minimalt den første delen av semesteret, for så å ta skippertak. Ved å jobbe jevnt og trutt hele veien, fordi du har det langsiktige målet om gode karakterer klart, differensierer du deg selv.