Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Formuleringer med samme real innhold, men med ulikt presisjonsnivå, kan gi signifikant forskjellige svartendenser.

Under gjengis det meningsmålinger som er utført som et samarbeid mellom tre norske meningsmålingsinstitutter; Norges Markedsdata, Meningsmålingsinstituttet og Gallup/NOI. De tre understående meningsmålingene viser hvordan svarfordelingen forandrer seg i takt med hvor presise spørsmålene er (Wenstrøp -94):

Lav presisjon

1500 mennesker ble spurt om følgende:

“Dersom De måtte foreta et valg mellom to livsformer, hva ville De da velge:

  1. Et liv med begrenset inntekt og få materielle goder
  2. Et liv med høy inntekt og mange materielle goder”

Svarfordelingen var:      a) 27%     b) 54%     Vet ikke 19%

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss