Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 9 av 21 artikler om Personlig økonomi

Renters rente har for mange nordmenn vært positivt i flere år. Årsaken til dette er at for hver gang du gjør et innskudd, så får du renter på dette innskuddet. I tillegg til dette, kommer det renter oppå disse rentene. Det er her begrepet renters rente kommer frem.

Det er forskjellig fra bank til bank når du får renters rente. Det er forskjellige perioder for når dette oppstår og noen opererer med månedlige renters rente, men andre med halvårlig eller årlig endring. Det skal derimot sies at det er positive og negative sider ved renters rente. 

Den positive effekten renters rente har på sparing kan fort bli en god sum dersom du sparer over tid. Men det krever tålmodighet. Beregn renters rente for å se din totale avkastning dersom du har gjort et innskudd eller en investering. Dette vil gi deg en bedre oversikt. 

Renters rente effekt på gjeld og sparepengene dine

De positive sidene med renters rente er at det kan være et godt tilskudd for bankkontoen din dersom du er en spareentusiast. Alltid beregn renters rente, for å se utfallet av sparingen din. Grunnen til dette er at renters rente har en økende effekt. Denne effekten vil bli synlig. 

Renters rente krever tålmodighet for sparepengene dine, ettersom dette er noe som vil gi en større avkastning over tid. Over noen flere år, kan du virkelig se effekten av renters rente. Når det gjelder lån, har renters rente en negativ effekt på lån. Dette skjer ved utfordringer.

Alltid beregn renters rente på lån

Utfordringer kan eksempelvis være at du ikke klarer å betale ned på lånet ditt i forhold til den rammen som er satt. Dersom dette oppstår, så kan situasjonen eskalere betraktelig med renters rente. I de aller verste tilfellene, kan låne fordoble seg dersom du har en høy rente. 

Her bør du derfor ta høyde for renters rente. Beregn renters rente når du skal søke om kortsiktige og langsiktige lån for å se utfallet av lånekostnadene dine. På den måten vil du alltid ligge et steg foran. Med andre ord vil du alltid kunne klare å betjene lånene dine.

Kalkulatorer for renters rente har lenge vært etterspurt, og de siste årene har det blitt enklere å beregne renters rente. Du bør derfor benytte deg av et som er å finne på nett, slik at du er sikker på hvordan regnestykket ser ut for din økonomi.

Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << LånForsikring: Hvilke trenger du? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Beregn renters rente for å se din totale avkastning
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • Gave tips til hun som har alt
 • Dette er artikler som er skrevet av en av våre bidragsytere. Som regel er dette noen i redaksjonen, men det kan også være en student, lærer, forfatter eller andre samarbeidspartnere som leverer innhold til oss.