Hva er penger?

Penger er tilgodelapper på de varer og tjenester som produseres i et land. M.a.o. et slags gjeldsbrev. Når det gjelder pengenes funksjon, kan vi si at den er tredelt.

Hvordan øke inntektene?

Den eneste måten en virksomhet kan øke sine inntekter på er gjennom å velge en av følgende fire strategier.