Budsjettkontroll

Kontroll består i å sammenligne. I budsjettsammenheng vil det si at man sammenligner utførte prestasjoner og virkelige hendelser med de planlagte.

Salgsbudsjettet

Hvordan bygge opp salgsbudsjettet? Dette er første av en serie artikler som prøver å belyse dette.

Reklamebudsjettet

Det finnes mange gode grunner for hvorfor man trenger et reklamebudsjett. De viktigste grunnene for å budsjettere bedriftens reklameinnsats er:

Fordelingen av reklamebudsjettet

For at reklamebudsjettet skal bli hensiktsmessig, må det totalt reklamebudsjettet deles inn i under/del- budsjetter.

Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet skal vise bedriftens inntekter og kostnader for kommende driftsår.

Valg av budsjetteringsmodell

Når man skal velge budsjetteringsmodell kan det virke logisk å skulle bruke en så detaljert modell som mulig for å kunne inkludere alle mulige forhold som vil variere over budsjettperioden.

Actvity-Based Budgeting (ABB) og Beyond Budgeting (BB)

To budsjettformer som har vokst frem som et resultat av kritikken som er blitt rettet mot de tradisjonelle budsjettene.

Kritikk av budsjettet

Budsjettet er langt fra det perfekte styringsverktøyet. Det har sine svakheter og dette har det blitt skrevet mye om, men det er viktig å huske at dette gjelder for den private sektoren

Ulike måter å bygge opp et budsjett på

På denne siden beskrives sju forskjellige framgangsmåter for å utforme et budsjett

Tilleggskalkulasjon etter selvkostkalkulasjon

Ved selvkostprinsippet fordeler vi både faste og variable kostnader ned på de enkelte produktene.

Likviditetsbudsjett

I tillegg til at bedriften må oppnå overskudd over tid, må den alltid ha tilstrekkelig likviditet. Det betyr at bedriften alltid må ha penger...

Resultatbudsjett

Resultatbudsjettet viser periodens inntekter, kostnader og resultat.
Close