Barnets utvikling: 3 – åringen

Når barnet blir 3 år går vi over til en aktiv, strevsom og ikke minst morsom alder. Barnet blir nå stadig mer stødige i alt det de har lært de første årene.

Kulturens betydning i barneoppragelse

Barneoppdragelsen vil alltid påvirkes og bli styret av kulturbærere som tradisjoner, verdigrunnlag, normer, ideer, tro og overtro, sosiale og økonomiske forhold.

Barnets utvikling: 2 – åringen

I denne fasen får barnet etter hvert en stadig sterkere jegbevissthet og blir også mer oppmerksomt på og interessert i andre mennesker.

Barnets utvikling: 4 – åringen

4-årsalderen er ofte en milepæl i utviklingen til ungene. Språket er godt utviklet, og de forstår hvordan ting henger sammen

Straff og sanksjoner i barneoppdragelse

Målet med avstraffelsen er å lære barnet at de har gjort noe galt når grensene brytes, slik at de ikke gjør den samme feilen igjen i fremtiden.

Barnets utvikling: 5 – åringen

I denne fasen preges barn av et stort energioverskudd. De utvider den sosiale kretsen, får venner på samme alder og utvikler etter hvert kjønnsidentitet.

Hvilke verdier ønsker du å lære ditt barn?

Spørsmålet om hvilke verdier du ønsker å overføre til ditt barn er kanskje et av de viktigste spørsmålene du må ta stilling til som foreldre

Smarte barns kjennetegn

En gjennomgang av de klassiske kjennetegnene begavede barn har i forhold til normale barn, slik at du kan vurdere hvor begavet ditt barn er.

Grensesetting i barneoppdragelse

De fleste fagfolk er enige om at barn trenger grenser. Med grense menes hvordan du vil ha det, hva du ikke ønsker, hva du går med på, ikke går med på

Barnets utvikling: 6 – åringen

Den neste fasen er preget av at barnet lærer seg til å arbeide med oppgaver sammen med andre. Dette skjer blant annet gjennom den systematiske undervisningen på skolen.

Barnets fysiologiske utvikling

Barnets fysiologiske utvikling tar for seg hvordan barnet vokser og utvikler seg fysisk (kroppslig).

Hvordan få et smart barn?

Mange tror at IQ-en genetisk bestemt. Dette er bare delvis riktig. Vel så viktig er miljøet barnet vokser opp og modnes i.

Ros og belønning i barneoppdragelse

Ros er en verbal anerkjennelse av det barnet gjør og kan anvendes som en oppmuntring for god oppførsel

Barnehagealder : – Hvor gammel bør barnet være?

Schore mener at barn ikke bør begynne i barnehage før de er mellom 24 og 30 måneder gamle, avhengig av barnets modenhet.

Barnets utvikling: 1 – åringen

Ettåringen kan sammenlignes med fersk modellkitt; klar til å formes i alle retninger, noe som sier sitt om jobben foreldrene har foran seg.

Barnets sanseutvikling

Allerede før babyen er født kan de smake, føle, høre og se. Alle sansene er i funksjon fra fødselen av, men på forskjellig nivå

Mat og drikke i ammeperioden

Næringsinnholdet i morsmelken påvirkes av hva mor spiser. Derfor må mors kosthold være godt sammensatt. Her finner du de viktigste rådene.

Problemer intelligente barn møter

Høyt begavede barn og deres foreldre ofte blir dårlig mottatt i barnehager og på skolen.

Mor etter fødselen

Hva skjer med mor etter fødselen? Så langt har vi kun fokusert på babyen, men vi må ikke glemme mor som også har store behov rett etter fødselen

Start å lese tidlig for barnet

Jo tidligere du starter å lese for barnet, jo bedre blir barnet språkferdigheter og læreevne

Fødselen og tiden rett etter fødselen

Hva bør man tenke på før fødselen starter og håndtere tiden rett etter fødselen.

Barneoppdragelse under svangerskapet

Fosterets utvikling blir bestemt av miljøet det lever i. Det moren spiser, drikker, føler og opplever i sine omgivelser påvirker dermed barnet

Syng for barnet ditt

Foreldre flest synger for barnet sitt – i hvert fall av og til. Dette bør de gjøre mer.