Åpne og lukkede innovasjonsprosesser


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Innenfor litteraturen skilles det mellom lukkede og åpne innovasjonsprosesser. For flere virksomheter er innovasjonsprosessen i dag lukket og lineær.

Lukket innovasjonsprosess

En lukkede og lineære innovasjonsprosess vil si at ideene kommer fra egen ide generering og utvikling, gjerne gjennom en egen FOU avdeling.

Chesbrough (2006) beskriver den lukkede innovasjons modell som en trakt.

Input til trakten er ideer og prosjekter som blir lansert av FOU avdelingen i firmaet. Ideene går videre gjennom trakten hvor noen blir stoppet og andre fortsetter gjennom og blir valgt til utviklingsprosjekter. Noen utvalgte prosjekter fortsetter som output til markedet:

this process is termed a ”closed” process because projects can only enter in one way, at the beginning, and can only exit one way, by going into the market (Chesbrough, 2006:2).”

Chesbrough (2006) bruker også et bilde på ett parti sjakk som en metafor på den lukkede innovasjonsprosess, spilleren planlegger sine trekk og lager en strategi ut fra at han vet ressursene til seg selv og konkurrenten, men ingen ny informasjon tilkommer spillet.

I det lukkede innovasjonssystemet er innovasjonsprosessen holdt internt i virksomheten.

Åpen innovasjonsprosess

Dagens globaliserte kunnskapsøkonomi tilsier at virksomheten bør gå fra en lukket innovasjonsprosess til en åpen innovasjonsprosess for å unngå å bli offer for egen suksess og bli rammet av svakhetene med å praktisere en lukket innovasjonsprosess.

Åpne innovasjonsprosesser er prosesser hvor ideene hentes fra eksterne aktører. Chesbrough (2006:1) definer den åpne innovasjonsprosessen som,

”Open Innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the market for external use of innovation, respectively.”

Åpne innovasjonssystemer indikerer at kunnskap og informasjon som er kritiske i forhold til innovasjonsutviklingen i stor grad er å finne utenfor virksomhetens tradisjonelle grenser.

Chesbrough (2006:1) hevder at,

Open innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology.

Chesbrough (2006) beskriver den åpne innovasjons modell som en perforert trakt. Input til trakten er både interne samt eksterne ideer, og ny teknologi kan komme inn i prosessen i ulike trinn i innovasjonsprosessen. I tillegg kan egne prosjekter gå ut av trakten (innovasjonsprosessen) i ulike trinn enten i form av ”spin-off” prosjekter og utlisensiering for å nå nye markeder. Modellen blir kalt ”åpen” på grunn av det er mange veier for ideer inn i modellen og mange veier ut til markedet.

Gjennom det åpne innovasjonsmodeller kan virksomhetene knytte til seg den interaktive kunden i innovasjonsutviklingen. Von Hippel (2005) argumenterer med at kundene selv i større grad innoverer, og finner nye bruksområder, ofte er de såkalte ”lead users”. Disse står ofte for de mest banebrytende innovasjonene på grunn av deres brukerkompetanse. Von Hippel (1998) refererer til denne kunnskapen som ”sticky” siden den vanskelig lar seg overføre fra ”lead user” til andre. Denne verdifulle tause kunnskapen til ”lead user” kan virksomheter få tilgang til ved å inkludere kunden i innovasjonsprosessen. Ved også å knytte til seg partnere og andre interessenter øker man både tilgangen til nye ideer samt at interne ideer som tidligere ble avist kan nå nye markeder gjennom eksterne kanaler (Herzog, 2008).

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140626/Rokne.pdf

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << InnovasjonstyperInnovasjonsprosessen og innovasjons modeller >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)