Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

svaralternativerLukkede spørsmål går ut på å gi respondenten ulike svaralternativer.

For å få mest mulig nyanserte svar, ønsker vi å gi respondenten flest mulig svaralternativer å velge mellom. I håp om å fange om noe av det mangfold som vi vet finnes. Faren ligger her i at vi gir respondenten for mange svaralternativer, så mange svaralternativer at vedkommende mister oversikten og blir forvirret. Blir respondenten forvirret er også sjansene for at vedkommende skal svare feil også større.

Forskning har vist at mennesket har en kanalkapasitet på omkring 2,8 byte pr. melding. Sagt litt mer forståelig; menneskets øye og hjerne har ikke kapasitet til å ta i mot og forholde seg til flere enn 7 – 8 endimensjonale stimuli på en gang.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss