Bivariate analyser – analyse av to variabler


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 13 artikler om Bivariat analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Vi kommer ikke utover det beskrivende planet om man nøyer seg med å analysere hver variabel for seg i form av univriat analyser. Som regel ønsker vi å så i noe om relasjoner mellom to variabler og finne mulige årsakssammenhenger. Slike analyser kaller vi for bivariate analyser og betyr:

“Analyse av sammenhengen mellom to variabler”

For å kunne analysere sammenhengen mellom to variabler må vi koble sammen to frekvensfordelinger ved å krysstabulere dem. Da får vi en helt ny tabell vi kan analysere videre.

Vi skal her se litt på de analysemetodene som her kan være aktuelle.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Krysstabulering og marginalfordeling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariate analyser – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet