Hvordan handle opsjoner, forwards og futures?

En gjennomgang av hvordan du handler opsjoner, forwards og futures i praksis og hva du må huske på i denne sammenheng.

Opsjon kombinasjoner

Ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner kan en investor oppnå en avkastning som svarer til hans forventninger og ønsket risikonivå.

Warrants

Warrants er et derivat som ligner på opsjoner, og som er egnet å handle for privatpersoner. Warrants utstedes av en bank, som oftest med en aksje som underliggende vare

Forwards og futures

En avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden

Swaps

En swap-kontrakt er en finansiell transaksjon mellom to aktører, som innebærer bytte av kontantstrømmer over en tidsperiode

Faktorer som påvirker opsjonspremien

Som i alle andre markeder har tilbud og etterspørsel stor betydning for opsjonsprisingen.

Hvorfor handle opsjoner, forwards og futures?

Opsjoner, forwards og futures byr på unike muligheter til å tjene penger eller sikre seg mot tap. Her går vi igjennom de viktigste grunnene

Opsjonssikring og avkastning

Samspillet mellom aksjer og opsjoner er spesielt egnet til å begrense investorens kursrisiko.

Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelseav opsjoner

I tillegg til opsjonspremien, må investoren også betale avgifter ved hver transaksjon.