Børsen

En børs er en organisert markedsplass hvor kjøpere og selgere møtes for å omsette verdipapirer.

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Noterte aksjer

Aksjer som omsettes på Oslo Børs ASA. Det vil si aksjer som du kan kjøpe og selge via et meglerhus eller Internett megler som er knyttet opp mot Oslo Børs.

Aksjekurs

Aksjesparing og aksjespekulasjon går ut på å kjøpe en aksje en en kurs og selge den senere for en høyere kurs enn det man selv kjøpte aksjen for.