Investor, trader eller en mellomting?

Hva er du? En investor, trader eller en mellomting? Motivet ditt avgjør hvordan vi tenker og handler i aksjemarkedet.

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Aksjeindeks

En aksjeindeks er en indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer over tid.

De magiske prosentsatsene for en grunder og investor

Ønsker du å finansiere virksomheten din gjennom emisjon(er), dukker spørsmålet om hvor stor andel av virksomheten du ønsker at investorene skal kunne kjøpe fort opp.

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet

Det norske aksjemarkedet

Det norske aksjemarkedet kan deles opp i to hoveddeler noterte aksjer og unoterte aksjer. Forskjellen kan forklares slik: