Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Det internasjonale aksjemarkedet

En gjennomgang av det internasjonale aksjemarkedet - fra A til Å.

Aksjeindeks

En aksjeindeks er en indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer over tid.

Investor relations

Med investor relations menes: "Arbeidet virksomheten legger ned i å skape og opprettholde varige relasjoner til sine investorer (aksjonærer), kreditorer, verdipapir institusjoner og finansmedia"

Børsen

En børs er en organisert markedsplass hvor kjøpere og selgere møtes for å omsette verdipapirer.