Børsen

En børs er en organisert markedsplass hvor kjøpere og selgere møtes for å omsette verdipapirer.

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

De magiske prosentsatsene for en grunder og investor

Ønsker du å finansiere virksomheten din gjennom emisjon(er), dukker spørsmålet om hvor stor andel av virksomheten du ønsker at investorene skal kunne kjøpe fort opp.

Aksjeselskap (AS) | Fordeler – Krav – Organisering – Registrering

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Slik kjøper du aksjer

Aksjehandel er uten tvil spennende og et sted der du kan tjene gode penger. Det er en viktig del av verdensøkonomien,

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet

Investor relations

Med investor relations menes: "Arbeidet virksomheten legger ned i å skape og opprettholde varige relasjoner til sine investorer (aksjonærer), kreditorer, verdipapir institusjoner og finansmedia"