Aksjemarkedet

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Investor, trader eller en mellomting?

Hva er du? En investor, trader eller en mellomting? Motivet ditt avgjør hvordan vi tenker og handler i aksjemarkedet.

Investor relations

Med investor relations menes: "Arbeidet virksomheten legger ned i å skape og opprettholde varige relasjoner til sine investorer (aksjonærer), kreditorer, verdipapir institusjoner og finansmedia"

Det norske aksjemarkedet

Det norske aksjemarkedet kan deles opp i to hoveddeler noterte aksjer og unoterte aksjer. Forskjellen kan forklares slik:

Børsen

En børs er en organisert markedsplass hvor kjøpere og selgere møtes for å omsette verdipapirer.

Noterte aksjer

Aksjer som omsettes på Oslo Børs ASA. Det vil si aksjer som du kan kjøpe og selge via et meglerhus eller Internett megler som er knyttet opp mot Oslo Børs.

Det internasjonale aksjemarkedet

En gjennomgang av det internasjonale aksjemarkedet - fra A til Å.

Slik kjøper du aksjer

Aksjehandel er uten tvil spennende og et sted der du kan tjene gode penger. Det er en viktig del av verdensøkonomien,