Dette er aksjene med høyest utbytte 2021

Utbytteaksjer er en genial måte å få avkastning underveis på sine langsiktige investeringer – men hvilke aksjer betaler mest utbytte i 2021?

Påvirkes aksjekursen av oljeprisen?

Det er en allmenn oppfatning at Oslo Børs er en oljeprissensitiv børs, noe som skyldes at halvparten av Norges eksportinntekter kommer fra salg av råolje og gass.

Politiske forholds betydning for aksjekursen

Politiske beslutninger som endrer forutsetningene for selskapets evne til å tjene penger, eksempelvis beskatning av selskap og aksjonærer, strenge miljøtiltak m.v., påvirker aksjekursene.

Påvirker industriproduksjon aksjekursen?

Er det noen sammenheng mellom utviklingen i industriproduksjonen og utviklingen i aksjekursene?