Markedseffisiens

Markedseffisiens er et teoretisk utgangspunkt for sammenhengen mellom aksjemarkedet og makroøkonomien, og er en forutsetning for effektive aksjemarkeder.

“Stop-loss” beskytt din aksjeportefølje

Stop-loss er en regel for når man skal avslutte en investering som vender seg mot deg.

Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)

Når vi snakker om risiko i aksjemarkedet deler vi generelt inn i to typer risiko: usystematisk risiko og systematisk risiko

Investeringsplan

En investeringsstrategi er egentlig et sett med regler som du følger, for å gjennomføre investeringene dine.

Giring og marginhandel

Giring og marginhandel går ut på å låne penger fra nettmegleren din, og bruke disse til å investere for.

Shorting og shorthandel

Shorting går ut på å låne f.eks. aksjer til en avtalt pris, selge aksjene for så å kjøpe tilbake aksjene på et senere tidspunkt på en lavere kurs enn hva man solgte for.

Universelle aksjeråd

På denne siden har vi samlet en del universelle aksjeråd for dem som ønsker å begynne å spare eller investere i aksjer for første gang.

Ulike typer aksjehandel

Det finnes mange ulike former for aksjehandel. Dette er de vanligste formene for aksjehandel

Hvilken risiko er du villig til å ta?

Alle vet at investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko. Det er derfor viktig at du vet hva risiko er og hvordan du går frem for å vurdere hvilken risiko en investering medfører

Hvordan kjøpe en aksje?

Du kan ikke å troppe opp personlig på børsen for å kjøpe en aksje. Du må gå igjennom et meglerhus som har en avtale med børsen.

Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å velge ut enkeltaksjene til din aksjeportefølje.