Markedseffisiens

Markedseffisiens er et teoretisk utgangspunkt for sammenhengen mellom aksjemarkedet og makroøkonomien, og er en forutsetning for effektive aksjemarkeder.

Ulike typer aksjehandel

Det finnes mange ulike former for aksjehandel. Dette er de vanligste formene for aksjehandel

Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)

Når vi snakker om risiko i aksjemarkedet deler vi generelt inn i to typer risiko: usystematisk risiko og systematisk risiko

Universelle aksjeråd

På denne siden har vi samlet en del universelle aksjeråd for dem som ønsker å begynne å spare eller investere i aksjer for første gang.

“Stop-loss” beskytt din aksjeportefølje

Stop-loss er en regel for når man skal avslutte en investering som vender seg mot deg.

Hvordan tjene penger på aksjer?

Det er flere måter folk kan tjene penger på aksjer - enten vi snakker om aksjeporteføljer eller enkeltaksjer.

Aksjeportefølje

En aksjeportefølje er en samling enkeltaksjer i ulike aksje- og/eller allmennaksjeselskaper.

Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å velge ut enkeltaksjene til din aksjeportefølje.

Hvordan bli rik på langsiktig aksjesparing?

Historisk sett er det ingen annen langsiktig investering som gir deg en høyere avkastning enn langsiktig aksjesparing.

Shorting og shorthandel

Shorting går ut på å låne f.eks. aksjer til en avtalt pris, selge aksjene for så å kjøpe tilbake aksjene på et senere tidspunkt på en lavere kurs enn hva man solgte for.

Verdipapirsentralen (VPS)

Et norsk aksjeselskap med konsesjon til å registrere rettighetene til finansielle instrumenter og verdipapirer med rettsvirkninger etter Verdipapirregisterloven