Verdipapirsentralen (VPS)

Et norsk aksjeselskap med konsesjon til å registrere rettighetene til finansielle instrumenter og verdipapirer med rettsvirkninger etter Verdipapirregisterloven

Aksjeportefølje

En aksjeportefølje er en samling enkeltaksjer i ulike aksje- og/eller allmennaksjeselskaper.

Investeringsplan

En investeringsstrategi er egentlig et sett med regler som du følger, for å gjennomføre investeringene dine.

Ulike typer aksjehandel

Det finnes mange ulike former for aksjehandel. Dette er de vanligste formene for aksjehandel

Giring og marginhandel

Giring og marginhandel går ut på å låne penger fra nettmegleren din, og bruke disse til å investere for.

Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å velge ut enkeltaksjene til din aksjeportefølje.

Shorting og shorthandel

Shorting går ut på å låne f.eks. aksjer til en avtalt pris, selge aksjene for så å kjøpe tilbake aksjene på et senere tidspunkt på en lavere kurs enn hva man solgte for.

Skatteregler for aksjehandel

Fortjeneste på kjøp og salg av aksjer beskattes med 28 prosent, og om man taper penger på aksjeinvesteringene kan man trekke fra 28 prosent av tapet på skatten man må betale det året.

Universelle aksjeråd

På denne siden har vi samlet en del universelle aksjeråd for dem som ønsker å begynne å spare eller investere i aksjer for første gang.

“Stop-loss” beskytt din aksjeportefølje

Stop-loss er en regel for når man skal avslutte en investering som vender seg mot deg.

Styr unna meglertriksene

Her er triksene useriøse meglere og finansrådgivere benytter seg av: