Aksjeportefølje

En aksjeportefølje er en samling enkeltaksjer i ulike aksje- og/eller allmennaksjeselskaper.

Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?

Aksjefond og indeksfond er idag de tryggeste formene for aksjeinvesteringer, mens kjøp av enkeltaksjer er den mest risikofylte formen for aksjeinvestering.

Investeringsplan

Å lage en investeringsstrategiplan er et viktig skritt på veien til å bli en vellykket investor. En investeringsstrategi er egentlig et sett med regler som du følger, for å gjennomføre investeringene dine. Husk bare...

Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)

Når vi snakker om risiko i aksjemarkedet deler vi generelt inn i to typer risiko: usystematisk risiko og systematisk risiko

Hvilken risiko er du villig til å ta?

Alle vet at investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko. Det er derfor viktig at du vet hva risiko er og hvordan du går frem for å vurdere hvilken risiko en investering medfører

Meglerhus eller Internett handel?

Når det gjelder kjøp og salg av aksjer notert på Oslo Børs har du tre muligheter. Trenden går her fra meglerhus mot netthandel

Hvordan kjøpe en aksje på Oslo Børs?

Du kan ikke å troppe opp personlig på Oslo Børs for å kjøpe aksjer. Du må gå igjennom et meglerhus som har en avtale med Oslo Børs
Close