Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

inflasjon-dollarInflasjon er ikke noen komplisert teoretisk problem, problemet er å finne politiske løsninger som demper inflasjonen. De vanligste årsakene til inflasjon er:

Etterspørselspress

Hvis samlet etterspørsel er større enn samlet tilbud, f.eks. p.g.a. for stor økning i pengemengden i forhold til veksten i økonomien, får vi inflasjon. Noe som kan illustreres gjennom kvantitet teorien.

Hvis det er stivhet eller mangel på mobilitet i de enkelte del-markeder, kan en endring i etterspørselsmønstret uten en hevning i nivået i den totale etterspørselen, også føre til inflasjon.  På grunn av stivhet og institusjonelle tregheter er det ikke sikkert at prisene synker i de markedene hvor etterspørselen har blitt svekket. Følgelig kan også en endring i etterspørselsmønstret føre til en generell prisstigning.

Hvis det blir et positivt skift i etterspørselen på et marked, uten negativt skift i andre markeder som oppveier det positive skiftet, blir det inflasjon.


Tilbudsidefenomener

Inflasjonen kan også ha sitt utgangspunkt i at det har blitt dyrere for produsentene å produsere ferdigvarene, noe som normalt også slår ut i høyere priser på de ferdige produktene. Øker f.eks. lønningene, råvaren eller hvis det innføres miljøavgifter kan dette resultere i inflasjon.

Negativt skift i tilbudskurven kan med andre ord føre til inflasjon

Administrert prisstigning

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss