Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 8 artikler om Pris- og inntektspolitikk

inflasjon-dollarInflasjon er ikke noen komplisert teoretisk problem, problemet er å finne politiske løsninger som demper inflasjonen. De vanligste årsakene til inflasjon er:


Etterspørselspress

Hvis samlet etterspørsel er større enn samlet tilbud, f.eks. p.g.a. for stor økning i pengemengden i forhold til veksten i økonomien, får vi inflasjon. Noe som kan illustreres gjennom kvantitet teorien.

Hvis det er stivhet eller mangel på mobilitet i de enkelte del-markeder, kan en endring i etterspørselsmønstret uten en hevning i nivået i den totale etterspørselen, også føre til inflasjon.  På grunn av stivhet og institusjonelle tregheter er det ikke sikkert at prisene synker i de markedene hvor etterspørselen har blitt svekket. Følgelig kan også en endring i etterspørselsmønstret føre til en generell prisstigning.

Hvis det blir et positivt skift i etterspørselen på et marked, uten negativt skift i andre markeder som oppveier det positive skiftet, blir det inflasjon.

Tilbudsidefenomener

Inflasjonen kan også ha sitt utgangspunkt i at det har blitt dyrere for produsentene å produsere ferdigvarene, noe som normalt også slår ut i høyere priser på de ferdige produktene. Øker f.eks. lønningene, råvaren eller hvis det innføres miljøavgifter kan dette resultere i inflasjon.

Negativt skift i tilbudskurven kan med andre ord føre til inflasjon

Administrert prisstigning

Hvis konkurranseformen på et marked forandrer seg kan dette føre til inflasjon på grunn av redusert priskonkurranse. Dette skjer f.eks. hvis et marked med fullkommen konkurranse går over til å bli et marked med oligopol. Det samme kan skje ved overgang fra oligopol til monopol.

Prissamarbeid mellom aktørene på markedet, kartelldannelser, fusjoner o.l. vil også lett føre til inflasjon, da pris ikke lenger blir et like framtredende konkurransemiddel. M.a.o; alle tiltak som reduserer priskonkurransen mellom aktørene på et marked kan føre til inflasjon.

Økning i offentlige skatter og avgifter, samt økning i prisene på offentlige tjenester kan også føre til inflasjon.

Importert inflasjon

Hvis prisene i utlandet stiger, stiger også prisene på de varene vi importerer hvis valutakursen er fast. Stiger prisen på de importerte varene stiger også det generelle innenlandske prisnivået. Dette gjelder enten importvarene er ferdigvarer, halvfabrikata eller råvarer.

Aukrustmodellen som er beskrevet i Bjarne Ytterhus sin bok «Samfunnstyring og økonomisk politikk» trekker følgende hovedkonklusjon:

«På lang sikt og ved fast valutakurs er inflasjonen i Norge bestemt av den internasjonale prisutvinklingen så lenge produktivitetsutviklingen er parallell»

Forklaringen er denne:

Anta at prisene i utlandet stiger. Det forbedrer konkurranseevnen til de norske eksportnæringene. Noe som betyr at de enten får en høyere pris for varene de selger, eller at salgsvolumet øker. Uansett hvilke av disse to alternativene som velges, vil eksportnæringenes lønnsomhet bli forbedret som et resultat at prisnivået i utlandet har økt. Det medfører normalt at de som arbeider i eksportnæringene begynner å kreve høyere lønninger, siden bedriften tjener mere penger. På grunn av solidarisk lønnspolitikk vil dette utløse lønnsøkning også i de skjermede sektorene (Dvs. de sektorene som ikke eksporterer). Dette vil medføre at det generelle lønnsvinået i Norge vil øke. Hvis ikke økningen i produktiviteten i produksjonen ikke øker like mye som den generelle lønnsveksten, vil resultatet bli en generell prisstigning. Dette fordi de enkelte produsentene vil måtte øke salgsprisene sine for å få dekket inn lønnsøkningen de ansatte har fått.

Siden en devaluering vil medføre at importprisene øker, vil en devaluering normalt medføre at man også får en inflasjon som en motreaksjon på devalueringen.

Er veksten i pengemengden større enn veksten i nasjonalproduktet får vi også inflasjon.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Pris- og inntektspolitikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Grunner til å ta inflasjon alvorligPhilips – kurven >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Pris- og inntektspolitikk
  • Prisnivå og prisindekser
  • Konsumprisindeksen
  • Inflasjon og deflasjon
  • Grunner til å ta inflasjon alvorlig
  • Årsaker til inflasjon
  • Philips – kurven
  • Samuelson – Solow meny