Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 12 artikler om Strategisk planlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Strategisk planlegging vil si å legge langsiktige planer for hele virksomheten, og ikke bare deler av den.

Normalt strekker denne planleggingen seg over tre tidsperspektiver

 1. Langsiktig planlegging
 2. Mellomlang planlegging
 3. Kortsiktig planlegging

Til hver av tidsperspektivene bør det utvikles en plan som tar for seg dette tidsperspektivet, slik som vist i illustrasjonen under.

Den langsiktige planen trekker opp kursen for de kommende 5 årene, mens den mellomlange tar for seg de neste 2-3 årene. Den kortsiktige planen konsentrerer seg utelukkende om det kommende året. Skal den langsiktige planen nås, må den mellomlange og kortsiktige planen bygge opp under den langsiktige planens mål og strategier.

Av disse tre planleggingnivåene inngår bare de strategiske planene i den strategiske kjernen.

Strategisk plan

Den strategiske planen skal gi svar på spørsmål av typen:

 • Hvordan ser bedriften på fremtiden? 
 • Hva er det vi ønsker å oppnå på lang- og kort sikt ?
 • Hvor ligger de største vekstmulighetene?
 • Hvordan vil situasjonen i fremtiden bli ?

Den strategiske planen er en langsiktig plan som strekker seg normalt 3 – 5 år inn i fremtiden. Den skal angi bedriftens langsiktige kurs, være et referansepunkt i hverdagen og sørge for at bedriften ikke havener i disharmoni med markedet. Gjennomføres planen riktig vil den sørge for at bedriften til enhver tid er i stand til å tilfredsstille markedets behov, og den vil sørge for at organisasjonen opererer på de mest lovende markedene og produktområdene.

Selv om den strategiske planen er en langsiktig plan, må den ikke oppfattes som et bindende dokument. Dette fordi alle organisasjoner er noe «organisk og dynamisk» som stadig er under utvikling og forandring, det samme bør planen være. Langtidsplanen skal kun angi bedriftens kurs og være et referansepunkt i hverdagen. Kursen planen trekker opp, skal fungere som en «indikator» og ikke en «bibel» for hvordan de kortsiktige planene, målene og strategiene bør legges opp.

Taktisk plan

Den strategiske planen bør støttes av en taktisk plan. – en plan som har mål å nå den strategiske planen. Mens den strategiske planen kun trekker opp retningslinjene for virksomheten, er den taktiske planen en mer detaljert oversikt over de kortsiktige mål og tiltak. Den taktiske planen strekker seg derfor normalt over 2 – 3 år fremover.

Handlingsplan

Handlingsplanen er den operative planen, og tar for seg planene for det kommende året. Den angir kortsiktige mål, bruk av virkemidler og koordinering av aktiviteter. Her finner vi en oversikt over budsjetter, tidsplaner og en fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver. Handlingsplanens mål å nå de målsetningene som er trukket opp gjennom den taktiske planen.

Altfor ofte blir planleggingen og -innsatsen henvist til det tredje stadie. Det betyr at aktivitetene og tiltakene ikke får klare mål for hva de skal oppnå på lengere sikt. Å bygge opp en profil og få tillit i markedet krever langsiktig planlegging. Alle  markedsaktiviteter, ansettelser, omorganiseringer, beslutninger og investeringer bedriften tar skal på lang sikt nå disse målene.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Strategisk planlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Strategisk planleggingHvorfor strategisk planlegging ? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Strategisk planlegging
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Hvorfor strategisk planlegging ?
 • Mål og målsetninger
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Strategi
 • Taktikk
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Strategikart
 • Hvordan organisere planleggingen?
 • Strategiske hovedhindringer
 • Mintzberg sine 10 strategi skoler