Vinnings optimal produksjonsmengde


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 18 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Vi har til nå sett på hva som påvirker tilbudet og etterspørselen etter en vare, samt hvilken pris og etterspørsel som gir bedriften de laveste produksjonskostnadene. Mer interessant enn å vite hvilken pris og etterspørsel som gir de laveste kostnadene, er å vite hvilken pris og etterspørsel som gir det største overskuddet. Den kombinasjonen av pris og mengde som gir bedriften det største overskuddet kalles vinnings optimal produksjonsmengde.

Den enkleste måten å finne denne kombinasjonen er å fremstille kostnadene og inntektene grafisk i et diagram. I eksemplet under har jeg tatt utgangspunkt i et marked med fullkommen konkurranse. I et slikt marked vil prisen være lik differanseenhetinntekten fordi et slikt marked vil ha en vannrett etterspørselskurve. Hvis markedet ikke hadde hatt en vannrett etterspørselskurve måtte vi også beregnet differanseenhetinntekten for de ulike produksjonintervallene.

Mengde

STK

SEK

DK

DEK

   0

1000

2000

3000

4000

5000

  30 000

  75 000

  86 000

108 000

150 000

230 000

75

43

36

37,5

46

45 000

11 000

22 000

42 000

80 000

45

11

22

42

80

Fremstilt grafisk vil vinnings optimal produksjonsmengde alltid være skjæringspunktet mellom DEK og DEI. Siden eksemplet vårt bygger på et marked med fullkommen konkurranse er vinnings optimum skjæringspunktet mellom DEK og priskurven

Vinnings optimal produksjonsmengde

Ønsker du å finne ut i hvilket prisintervall bedriften vil gå med overskudd, legger man til grunn nedre- og øvre dekningspunkt. Mellom disse to punktene tjener bedriften penger (går med overskudd). Utenom disse to punktene går bedriften med underskudd. Nedre- og øvre dekningspunkt vil være punktene hvor SEK = DEK

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Skift i tilbud og etterspørselHvordan kalkulere prisen? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.