Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 24 artikler om Symbolsk ledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 9 av 32 artikler om Verdibasert ledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Verdier

Verdi er det man arbeider for å oppnå og /eller beholde. En indre ressurs (verdier) som styrer vår atferd og bygger vår egenverd (selvbilde). Et sterkt egenverd gjør det igjen lettere å praktisere de øvrige verdiene vi ønsker å stå for. God praktisering av verdiene danner så vår karakter. Vi kan dermed si at det er mye karakter i en forretningsmessig, langsiktig suksess, men man kan også ha forretningsmessig suksess uten å være lykkelig. Personlig suksess inkluderer lykke, som betinger sterk lojalitet til verdiene. Å svikte disse verdiene setter en stopper for både suksess og lykke.

Mange skylder på omverden når uteblitt suksess og fiasko skal forklares, – på myndigheter, konjunkturer, personer og hendelser. Men den samme vinden blåser jo for alle. Det som avgjør er hvordan seilene settes. Når staffasjen er borte er virksomheten og de ansattes verdier og karakter det eneste som står igjen. Det er dermed virksomhetens og de ansattes verdier og karakter som avgjør om virksomheten får suksess eller ikke i det lange løp.

Karakter

Karakter er ikke noe man er født med. Det kan dermed ikke endres sånn uten videre. Karakter er noe man må ta ansvar for selv for å skape. Opprinnelsen til ordet karakter finnes i det greske ordet meisel, som gir en god forståelse av hvordan karakter blir til.

Som skulptørens tålmodige meisling av råmaterialet til et ferdig, helstøpt resultat, dannes personens karakter. Som en meisel kan skape et kunstverk når den er ledet av en bevisst kunstners hånd, kan en person eller leder gjennomføre en bevisst designprosess for å skape en ønsket karakter, en karakter som støtter eget eller organisasjonens liv.

Hemmeligheten ved å sette seg høye mål er primært ikke målet i seg selv, men hva du blir til ved anstrengelsen for å nå målet. Straffen for å ha lave ambisjoner er hva du aldri ble til som menneske. Husk ordtaket: «Når man ligger på dødsleiet er det er bedre å angre på hva man har gjort, enn det man ikke har gjort«.

Karakter er resultatet av hundrevis på hundrevis av verdivalg som gradvis endrer den man er i et gitt øyeblikk, til den man ønsker å være.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Verdi og verdierVerdityper – Hvilke verdityper finnes? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Symbolsk ledelse
 • Den symbolske rammen
 • Organisasjonen som teater
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdier og karakter – hva er forskjellen?
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Verdistandarden
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Artifakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Felles språk
 • Identitetskapene symboler
 • Uniform og kleskode
 • Fortellinger og eventyr
 • Metaforer, humor og lek i ledelse
 • Myter
 • Møte som teater
 • Ritualer og seremonier
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Verdi og verdierVerdityper – Hvilke verdityper finnes? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdibasert ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Verdibasert ledelse i et organisasjons og profesjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et refleksjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et kulturperspektiv
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdier og karakter – hva er forskjellen?
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Verdistandarden
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Moral og etikk
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Etisk vilje (samvittighet)
 • Artifakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Felles språk
 • Identitetskapene symboler
 • Kulturbærere
 • Referansegruppe
 • Sosialiseringsprosessen – et kraftig styrings- og læringsverktøy
 • Arbeidsmodell for verdibasert ledelse
 • Hvordan endre verdiene i organisasjonen?
 • Lederens rolle i verdibasert ledelse
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Medledelse
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Myter
  Hvilken funksjon har myter for en leder? Er dette noe som er viktig å være klar over for en leder?
  Møte som teater
  Ved å se på møtet som et teaterstykke som utspilles på en scene, vil man fort oppdage flere viktige perspektiver ved møtet.
  Sosiale og moralske normer
  På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.
  Virkelighetsoppfatningen og grunnleggende antagelser
  Defineres her som oppfatninger om virkeligheten som medlemmene av kulturen utvikler og bruker for å skape mening i det de erfarer
  Uniform og kleskode
  Klær skaper folk og viser hvem du er, hva du står for og om du er en man kan stole på. Men klær kan også skape avstand mellom partene.
  Hvordan studere og påvirke organisasjonskulturen?
  En gjennomgang av hvordan vi går frem for å studere og påvirke en organisasjonskultur på en effektiv måte.
  Verdi og verdier
  I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".
  Identitetskapene symboler
  Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.