Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 19 av 23 artikler om Forretningsmodell
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Denne forretningsmodellen omfatter nettbaserte underholdningstjenester som brukeren selv betaler for å benytte.

 Denne artikkelen er kopiert fra: http://www.websuksess.no/underholdsningsnettsted/ 

Dette betyr at kategorien blant annet omfatter:

 • Online spill
 • Poker- og betting-tjenester
 • Betalte dating-tjenester
 • Online bingo
 • Virtual reality
 • Pornografiske tjenester

Man kan også argumentere for at dette i bunn og grunn er den samme forretningsmodellen som den som ellers knytter seg til salg av innhold. Forskjellen er imidlertid at den typen underholdningswebber som man her sikter til som oftest tilbyr en eller annen form for interaktivitet, mens rent innholdssalg som regel knytter seg til tekster, for eksempel salg av e-bøker, rapporter og lignende.

Krevende webutvikling

Denne typen tjenester er blant de som krever størst investeringer å sette opp på web. Fordi interaktivitet er en del av tilbudet, og fordi konkurransesituasjonen er slik at man må være bedre, raskere og mer brukervennlig enn ganske mange andre tjenester på markedet, kommer man som regel ikke utenom programmering av egen funksjonalitet.

Slik programmering kan naturligvis gjøres i eget firma – eller, hvis kompetansen i selskapet ikke omfatter denne typen utvikling, kan man outsource oppgaven, for eksempel gjennom en tjeneste som Elance.

Norge har også et miljø for spillprogrammering som hevder seg helt i toppen internasjonalt. Dette miljøet sentrerer seg rundt selskapet FunCom, som blant annet har utviklet suksess-spillene Anarchy Online og Age of Conan. Begge disse spillene er eksempler på kommersielle online underholdnings-tjenester basert på betalt deltagelse.

Inntjening etter bruk

Som for alle web-baserte forretningsmodeller gjelder det også her at inntjeningen er direkte proporsjonal med trafikken til sidene. I forhold til nettaviser/annonsesalg har man imidlertid, for underholdningstjenester, som regel en langt høyere inntjening per bruker. Dette betyr også at det totale antallet brukere som skal til for at inntjeningen skal “bli noe å leve av” er lavere.

Kravene til investeringer i teknisk utvikling er imidlertid altså som regel langt høyere.

Kilder:

 • http://www.websuksess.no/underholdsningsnettsted/
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Nettavis som forretningsmodellSelge innhold som forretningsmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Markedsføringnettsted som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Forretningmodell
  Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten: dekker behov og skaper, leverer, og fanger opp verdier.
  Nettavis som forretningsmodell
  Forretningsmodellen nettavis omfatter nettsteder som tjener penger på å selge annonseeksponeringer på egne sider.
  Selge innhold som forretningsmodell
  Forretningsmodellen som går ut på å ta betalt for innhold er ikke ny på nettet. Gjort riktig kan den dessuten fungere svært godt, og lønnsomhetspotensialet er høyt.
  Affiliates som forretningsmodell
  Forretningsmodellen affiliates har to forskjellige aspekter, avhengig av om du selv er annonsør eller affiliate.
  Nettbasert forretningsmodeller
  Digitale produkter har egenskaper som skiller dem fra tradisjonelle produkter, Vi går her igjennom de mest fremtredende skillene.
  Kunderelasjoner
  Å bygge best mulig kunderelasjoner, helst varige relasjoner, er viktig enten vi snakker om forretningsutvikling, markedsføring eller valg av forretningsmodell.
  Inntektsmodell
  En inntektsmodell forklarer hvordan virksomheten tjener penger! Nærmere bestemt skal inntektsmodellen fortelle ....
  Leiemodeller som inntektsmodell
  Leiemodeller er en fellesbetegnelse for alle inntektsmodeller hvor kunden ikke kjøper, men leier eiendomsretten til et produkt fra virksomheten.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.