Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 21 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Den strategiske kjernen kan deles opp i følgende kjerne komponenter:

Forretningsmål:

Forretningsmålet er det langsiktige målet for hele virksomheten, og støttes normalt av ulike del-mål som omhandler kritiske suksessfaktorer. Selve forretningsmålet bør deles opp i fire del-mål som tilsammen utgjør det overordnede forretningsmålet. Disse fire del-målene er:

 1. Selskapsverdi – målsetning for hvordan selskapsverdien skal utvikle seg
 2. Vekstmål – et mål som forteller hvor fort veksten vil komme og hvor den vil komme
 3. Omsetningmål – et mål som forteller hvordan omsetningen vil utvikle seg
 4. Lønnsomhetsmål – et mål som angir hvordan lønnsomheten vil utvikle seg.

Disse fire-delmålene utgjør forretningsmålet og må støttes av del-mål for hvert av de 6 perspektivene i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse for å være ett komplett strategisk mål-hierarki for selskapet. Sørg bare for at alle målene som velges oppfyller kravene som stilles til et SMART mål. 

Forretningsstrategi:

Forretningsstrategien er en angivelse av hvilken strategi virksomheten skal følges for å nå sitt forretningsmål. En overordnet strategi for hele virksomheten som må støttes av en del-strategi for hvert av del-målene i forretningsplanen. Strategiens funksjon er å være kartet som viser veien til målet.

Forretningmodell:

Forretningmodellen angir hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på sitt verditilbud. 

Verditilbud:

Verditilbudet er en angivelse av hvilke kundeverdier virksomheten skaper for sine kunder og hvordan de skal oppleve disse kundeverdiene i forhold til de kundeverdiene konkurrentene kan tilby.

Ressurser:

Til slutt trenger vi også en angivelse av hvilke ressurser som skal brukes for å nå forretningsmålet. Dette er en overordnet ressurs- og økonomiplan som tar for seg ressursbruken og ressursforvaltningen i selskapet.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << ForretninggrunnlagetForretningsmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Styring og kontroll av markedsplanen
  For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.
  Forretningsplan
  Forretningsplanen er et overordnet rammeverk for forretningsvirksomhetens fremtidige kurs og strategi. Den angir hvilke langsiktige og kortsiktige mål virksomheten skal nå, samt hvordan disse målene s...
  Presentasjon av forretningsplanen
  Råd og tips om hvordan du bør skrive forretningsplanen etter at den er ferdig utviklet.
  Strategisk kjerne
  Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode
  Verditilbud
  Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.
  Verdigrunnlag
  Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her
  Produkter og tjenester
  For å gi leserne av forretningsplanen en oversikt over hva virksomheten holder på med og hva som genererer selskapets inntekter bør du starte med en side som kort forklarer hvilke produkter og tjenest...
  Forretningsmodell
  Mens forretningsideen angir hva virksomheten gjør for hvem, angir forretningsmodellen hvordan selskapet tjener penger på dette.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.