Smiths verditeori


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 11 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


SmithAdam Smiths verditeori kan sammenfattes slik:

Det som har størst nytteverdi (f.eks. vann) har ofte liten bytteverdi, og det som har stor bytteverdi (f.eks. diamanter) har ofte liten eller ingen nytteverdi. Bytteverdien bestemmes av prisen på den varen man kan få i bytte.

Smith mente at relative priser ble bestemt av produksjonskostnadene, men at markedsprisen (korttidsprisen) ble bestemt av tilbudet og etterspørselen. Den naturlige prisen (langtidsprisen) ble derimot bestemt av produksjons-kostnadene. Likevel hevder han iblant at den naturlige prisen også er avhengig av både tilbud og etterspørsel.

Smith forsøkte å konstruere en arbeidsverditeori for å forklare relative priser (naturlige priser), men ente opp med en produksjonskostnadsteori:

   Naturlig pris på arbeid

+ Naturlig pris på kapital

+ Naturlig pris på jord

= Naturlig pris

Produksjonteorien viser at verdien av et produkt bestemmes av prisene på alle produksjonskostnadene (Produktets verdi = lønn + profitt+ jordleie).

Distribusjonteori (Fordeling av produksjonsresultatet)

Smith teori om profitt

Profitt er betaling til kapitalistene for å «opprettholde arbeidsstyrken og produksjonsredskapene gjennom en tidkrevende produksjonsprosess».

Profittens størrelse over tid kan bli redusert av tre ulike grunner:

 1. Mangel på arbeidskraft. Konkurranse blant kapitalistene gir økte lønninger som igjen fører til fallende profitt.
 2. Konkurransen på produktmarkedet. Er det et produktmarked som gir større avkastning enn ett annet, vil dette produktmarkedet trekke til seg flere produsenter. Det økter konkurranse og gjør at markedsprisen faller, noe som igjen gjør at profitten minsker. Profitten vil derfor være lik i alle bransjer.
 3. Konkurranse blant investorer. Ved begrensede muligheter for investeringer øker kapitalsparingen og profitten minker tilsvarende.
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Adam Smith ( f. 1723 )Thomas R. Malthus (1766-1834) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Den klassiske perioden
  Den klassiske perioden strekker seg fra 1776 - 1890 år e.Kr.
  Jean Bartiste Say (1767 -1832)
  J.B. Say er mest kjent for sin teori om hva som bestemmer etterspørselen av varer i et marked. Denne teorien er kjent som «say`s lov».
  David Ricardo (1772 - 1823)
  David Ricardo regnes for teoretikerne av teoretikerne. Inntil Ricardos «Prinsipper for politisk økonomi og skattelegging» kom i 1817, hadde Adam Smiths «Nasjonens rikdom» ( 1776 ) dominert den økonomi...
  Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
  Hva bestemmer «lønnen» til de tre samfunnsklassene ? Jeg ser her på den klassiske periodens syn på dette spørsmålet
  John Stuart Mill (1806 - 1873)
  I 1861 gjør John Stuart Mill seg i skriften Representasjonsstyre til talsmann for demokrati, og at demokrati må bygges på alminnelig stemmerett
  Marx erkjennelseteori
  Marx mente at vi forenklet kan si at menneskene er det mellomledd, som gjennom sin bearbeidelse av naturen omdanner naturen til et produkt, preget av mennesket.
  Materialistisk historieoppfatning
  Marx mente at ethvert klasse samfunn kan deles inn to basis enheter; produksjonskreftene og produksjonsforholdene
  Marx verditeori - en arbeidsverditeori
  Marx sin verditeori er et analytisk verktøy for å forstå de sammensatte funksjonene i markedsøkonomien.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.