Situasjonsanalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


situasjonsanalyse

Forretningsplanens utgangspunkt er en strategisk situasjonsanalyse som viser virksomhetens strategiske konkurransesituasjon og markedsutvikling. Før du har en slik situasjonsanalyse er det ikke mulig å utvikle en forretningsplan.

Den strategiske situasjonsanalysen er en kartlegging og analyse av alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomheten i planleggingsperioden, sammen med en gjennomgang av verdiskapningsprosessen internt i virksomheten og dens tilgjengelige ressurser. Målet er:

å avdekke alle sterke og svake sider internt og alle muligheter og trusler eksternt.

At dette kartlegges er viktig, da:

INGEN BESLUTNINGER BLIR BEDRE ENN INFORMASJONEN DEN BYGGER PÅ.

Situasjonsanalysens formål er å gi et bilde av virksomhetens strategiske situasjon og hvilke strategiske muligheter og trusler som finnes i markedssystemet, den strategiske kjernen og internt i virksomheten.

Det overordnede målet er å gi virksomheten den strategiske beslutninginformasjonen de trenger for å kunne treffe de riktige strategiske beslutningene basert på fakta istedenfor magefølelsen. Først når denne analysen er ferdig, har det noe vits i å gå videre i planleggingsprosessen som ender opp i en forretningsplan med tilhørende delplaner (markeds- og kommunikasjonsplan m.m.).

Situasjonsanalysen skal gi oss dette bilde av situasjonen, mulighetene go farene ved å analysere systemet som står for verdiskapningen og markedssystemet som omfatter alt og alle i omgivelsene til virksomheten som har interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og fremtid. I denne situasjonsanalysen står markedssystemet sentralt, da det er umulig å ta beslutning om noe uten at vi samtidig har tatt høyde for hvordan omgivelsene våre vil reagere på beslutningen. 

Når vi skal vurdere hvordan markedssystemet vil reagere på en beslutning krever det innsikt om hvordan markedssystemet er satt sammen og virker, inkludert hvilke relasjoner og påvirkningmekanismer som gjelder mellom de ulike interessentene (aktørene) i markedssystemet. Samt hvordan de ulike interessentene ser på beslutningen som skal tas og hvordan de sannsynligvis kommer til å stille seg til den. Først da er det mulig å vurdere hvordan den samlede reaksjonen i markedssystemet vil bli, styrken og retningen av denne reaksjonen. 

Situasjonsanalysen må derfor inkluderer alle interessentene i markedssystemet som kan tenke seg å påvirke virksomheten i fremtiden og den interne verdiskapningprosessen i kombinasjon med de ressursene virksomheten rår over.

Her leter vi etter sterke og svake sider internt i virksomheten og hvilke muligheter og trusler som finnes eksternt i markedet og omgivelsene forøvrig. Her finnes det en mengde ulike metoder og analyseverktøy vi kan benytte oss av for å kartlegge ulike sider av markedssystemet, men for at det til slutt skal være enklest mulig å skille ut det vesentlige fra det uvesentlige er det en god regel å alltid samle hovedresultatene fra situasjonsanalysen i en SWOT-analyse som viser sterke og svake sider internt på den ene siden og mulighetene og truslene eksternt på den andre siden i en to-spalters matrise. 

For at resultatene vi kommer frem til skal være pålitelige og nøyaktige (reabilitet og validitet) nok til at vi kan treffe en viktig beslutning på bakgrunn av analysen som er gjennomført forutsetter dette at vi har benyttet oss av anerkjente samfunnsvitenskaplige metoder som vi behersker til det fulle.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Forretningsplanens innholdDue Diligence >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Forretningsplan
  Forretningsplanen er et overordnet rammeverk for forretningsvirksomhetens fremtidige kurs og strategi. Den angir hvilke langsiktige og kortsiktige mål virksomheten skal nå, samt hvordan disse målene s...
  Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
  Mange investorer lurer på hva forretningsidèen bygger på. Hvorfor har du kommet opp med denne forretningsidèen og hva er det som gjør deg så motivert at du er villig til å jobbe steinhardt i mange år ...
  Prosessplan
  Noe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benyttes? Hvilke prosesser ...
  Økonomiplan og ressursplan
  En plan som tar angir hvilke ressurser virksomheten har og hvordan de skal brukes og forvaltes for å skape konkurransefortrinn og nå virksomhetens mål.
  Verditilbud
  Verditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.
  Forretningsplanens del-planer
  Skal forretningsplanen lykkes kreves det at vi utvikler 6 del-planer som tar for seg hvert av perspektivene i virksomhetens system.
  Konkurransefortrinn
  Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.
  Organisasjons- og prosessplan
  Hvordan ressursbruk skal minimaliseres i verdiskapningprosessen som omformer ressursene til verdifulle kundeverdier i form av produkter og tjenester som kundene oppfatter som mer verdifulle enn konkur...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.