Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 37 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


ServicemarkedsføringForskjellen på markedsføring av produkter og opplevelser er at produkter lages før de selges og konsumeres.

Når det gjelder opplevelser blir disse solgt, gjerne i form av billetter, før de lages og konsumeres på samme tid. Alle har forskjellige forventinger, og opplever produktet forskjellig.

Faktorer underveis kan påvirke den personlige opplevelsen. Det er ingen garanti for det produktet som lages for den enkelte konsumenten. Opplevelser varierer også fra gang til gang selv om utgangspunktet, for eksempel bandet, teaterstykket eller fornøyelsesparken, er det samme.

Kjøp av produkter er oftest nyttebasert. Går man for eksempler tom for tannkrem må man kjøpe ny. Hvilket merke man velger er basert på preferanser, anbefalinger og eventuelt nysjerrighet rundt nyheter. Når det gjelder servicemarkedsføring er det viktig å ha så små gap mellom forventet og opplevd tjenesteytelse som mulig.

Kundenes opplevelse baserer seg på word of mouth, personlie behov og tidligere erfaringer. Hvis en kundes opplevde tjenesteytelse er dårligere enn den forventede tjenesteytelsen vil kunden bli skuffet. Om opplevd tjenesteytelse overgår forventet tjenesteytelse vil derimot kunden gjenta bruk av tjenesten. I begge tilfeller vil også kunden fortelle om sin opplevelse til andre.

For hver negative omtale trenger leverandøren ti positive omtaler for å rette opp inntrykket. For den vanlige konsumenten veier generelt det negative tyngre enn det positive i en kjøpssituasjon. (Sayre, 2008)

For å minimere gapene mellom forventet og opplevd tjenesteytelse utviklet Parasuraman, Zithalm & Bitman i 1985 GAP-modellen for servicekvalitet. (Nguyen, 2005)

Modellen består av fire gaps hvor tjenesteyteren kan gjøre feil.

 • Gap 1: Ikke vite hva kunden forventer
 • Gap 2: Ikke vite hvilke standarder som gir riktige opplevelser
 • Gap 3: Ikke levere lovet standard
 • Gap 4: Ikke leve opp til forventningene

I tillegg til disse gapene kommer kundegapet, som handler om gapet fra de anbefalinger som er gitt, tidligere erfaringer og personlige behov til den lovede servicen. Om en kunde har fått uvanlig god service ved en anledning er det ikke sikkert bedriften har dette som lovnad. Da kan inntrykk nummer to få et helt annet utfall. Et annet problem kan være at forbrukeren har høyere forventninger på grunn av gode opplevelser ved en anledning. Dette kan gjøre at forventningene er vanskelige å innfri.

gap-analyse

En nye brukt serviceledelse modell er Serviceledelsesystemet.

For nærmere informasjon om servicemarkedsføring viser jeg til min gjennomgang av service som et konkurransevirkemiddel. I denne artikkelserien går jeg grundigere igjennom hva service er og hva som ligger i servicemarkedsføringbegrepet.

Kilder:

 • Silje Marlen Haugen og Mari Tufte Juvik – BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 – Markedsføring i utvikling
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Markedsprogram (handlingsplan)Direkte markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedsystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Relasjonsmarkedsføring
  Relasjonmarkedsføring er tiltak av gjensidig verdi økende karakter satt i verk mellom personer for å etablere, fastholde og utvikle positive holdninger til et produkt, et merke, en organisasjon eller ...
  Markedsføring i et større perspektiv
  De fleste mennesker har i dag akseptert markedsføring som en nødvendighet, selv om man protesterer mot overdrivelser og påfunn av forskjellig art.
  Kunden og kundeanalyse
  Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.
  Serviceledelsesystemet
  Serviceledelsesystemet er en måte å tenke og lede arbeide med å planlegge og utvikle en serviceorganisasjon.
  Kontrollområde 3: Service delivery system
  Hvordan bruke serviceleveranse systemet til å styre virksomhetens servicenivå og sannhetens øyeblikk?
  Produktet / tjenesten må holde mål
  Basis produktet og det konkrete produktet eller tjenesten må tilfredsstille kundenes behov og forventninger og det bør inneha konkurransefortrinn i forhold konkurrentene.
  Servicepyramiden
  Servicepyramiden viser sammenhengen mellom å gi serviceløftet, muliggjøre serviceløftet og levere serviceløfte
  Markedsorientert markedsføring
  I motsetning til salgsorientering, som fokuserer på å selge det som produseres, fokuserer markedsorientering på å utvikle tilbud som dekker behovet i markedet.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.