Hjem Kalkulasjon

Kalkulasjon

Hvordan kalkulere prisen?

I prinsippet er det kun to utgangspunkter for å sette prisen på et produkt: 1) Hvilket pris markedet er villig til å betale for produkt ? og 2) Hvilken pris er nødvendig for å dekke de kostnadene produktet påfører produsenten ?

Markedsorientert prissetting

Hva er markedsorientert prissetting, og hvordan sette en markedspris?

Konkurrentbasert prissetting

Konkurrentorientert prissetting vil med andre ord si at man tar hensyn til konkurrentenes priser.

Kostnadsorientert prissetting

Når det ikke finnes sammenlignbare substitutter i markedet, vil det være aktuelt å basere prisene på de kostnadene et produkt påfører deg.

Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet

Divisjons kalkylen er den enkleste form for selvkost kalkulasjon, og er bare aktuell for bedrifter som driver en - vare produksjon, eller i bedrifter...

Ekvivalenskalkulasjon

Ekvivalenskalkulasjon er en «avansert» variant av divisjonsalkulasjon. Ekvivalensmetoden benyttes i tilfeller hvor bedriften framstiller flere produkter basert på de samme innsatsfaktorene og den samme produksjonsprosessen. Her...

Tilleggskalkulasjon etter selvkostkalkulasjon

Ved selvkostprinsippet fordeler vi både faste og variable kostnader ned på de enkelte produktene.

Bidragskalkulasjon

Ved bidragsprinsippet fordeles bare de variable kostnadene i kalkylen. De faste kostnadene holdes utenfor.

Kostnadoptimal produksjonsmengde

Kostnadoptimal produksjonsmengde er den produksjonsmengden som gir en virksomhet de laveste kostnadene per enhet.

Vinningsoptimal produksjonsmengde

Den produksjonsmengde som gir størst overskudd.

Kalkulasjon i handelsbedrifter

Handelsbedrifter, som f.eks. mat- , møbel- og klesforretninger, kjøper inn varer og selger dem videre uforandret. De tilfører altså ikke noe verdi til varene...

Kalkulasjon i servicebedrifter

Antall tradisjonelle industribedrifter har blitt redusert i Norge gjennom mange år. Samtidig har antall servicebedrifter økt. Dette er bedrifter som tilbyr tjenester og kompetanse...

Aktivitetsbasert kalkulasjon (Activity Based Costing)

Aktivitetsbasert kalkulasjon, eller Activity Based Costing, ble utviklet på 1980-tallet fordi de tradisjonelle kalkylemetodene ikke var nøyaktige nok