Artikkelserier

Våre artikkelserier er den enkleste og rimeligste måten å lære seg nytt pensum på. 

Artikkelseriene er pedagogisk og logisk bygd opp, slik at neste artikkel bygger videre på det du lærte i den forrige.

Hvordan lese artikkelseriene?

Artikkelserier
Klikk på den artikkelserien du ønsker oversikt over eller velg en av våre artikkelserier fra dropdown menyen i høyre sidebar.

  Aksjer >> Aksjekursen (12 artikler)

  wp-content/uploads/aksjeportefolje-300x147.jpg

  Hvilke forhold påvirker aksjekursen? I denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste påvirkningsforholdene for aksjekursen, og vi kommer med angivelser om når og i hvilke situasjoner disse påvirkningsfaktorene vil gjøre seg gjeldende.

  .

  Aksjer >> Aksjemarkedet (33 artikler)

  wp-content/uploads/aksjeskolen-300x169.jpg

  Hva er en aksje, hvordan handler vi med aksjer, hvordan beregnes verdien til en aksje o.s.v. I denne artikkelserien gir vi deg en grundig introduksjon til aksjemarkedet og aksjehandel. Grunnkunnskap som alle de øvrige artiklene om aksjer bygger på.

  .

  Aksjer >> Fundamental analyse (27 artikler)

  wp-content/uploads/fundamental-analyse-300x123.gif

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en fundamental analyse er og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å beregne korrekt verdi på en virksomhet og aksje.

  .

  Aksjer >> IPO (5 artikler)

  wp-content/uploads/ipo-300x124.gif

  Hva er en IPO, hvordan gjennomføre en IPO og bør jeg delta i en hvis jeg får tilbud om det? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring IPO-er.

  .

  Aksjer >> Komparativ analyse (8 artikler)

  wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

  Hva er en komparativ analyse, hva bruker vi komparative analyser til og hvordan gå frem for å utføre en komparativ analyse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Aksjer >> Opsjoner (16 artikler)

  wp-content/uploads/opsjoner-300x169.jpg

  Hva er en opsjon, hvilke former for opsjoner finnes og hvordan brukes disse opsjonene? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du trenger å vite om opsjoner.

  .

  Aksjer >> Teknisk analyse (10 artikler)

  wp-content/uploads/teknisk-analyse-300x105.gif

  En artikkelserie som ser på hvordan vi kan bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.

  .

  Beslutningsprosess (28 artikler)

  wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

  Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m

  .

  Budskap >> Ide & tekst (19 artikler)

  wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

  I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.

  .

  Budskap >> Komposisjon (11 artikler)

  wp-content/uploads/komposisjon-300x200.jpg

  Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.

  .

  Budskap >> Layout (6 artikler)

  wp-content/uploads/layout-1-300x188.jpg

  I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.

  .

  Budskap >> Typografi (16 artikler)

  wp-content/uploads/typografi-300x112.jpg

  En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi.

  .

  Datasikkehet (23 artikler)

  wp-content/uploads/hvorfor-datasikkerhet.jpg

  En artikkelserie som lærer deg alt du trenger å tenke på for å sikre dine data mot hackere, spammere og andre uvedkommende.

  .

  Digital markedsføring >> Bannerannonser (5 artikler)

  wp-content/uploads/bannerannonse-300x108.jpg

  Hva er en bannerannonse, virker de og hvordan bruke dem på en mest effektiv mulig måte? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse spørsmålene, pluss mange andre spørsmål knyttet til bannerannonsering generelt.

  .

  Digital markedsføring >> E-handel (64 artikler)

  wp-content/uploads/aksjehandel-typer-300x154.gif

  Hva er e-handel og hvordan gå frem for å bruke netthandel som ett virkemiddel for å nå virksomhetens mål? I denne artikkelserien finner du svar på disse spørsmålene, sammen med en gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å utvikle din egen nettbutikk.

  .

  Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring (43 artikler)

  wp-content/uploads/epost-avsenderadresse-300x128.jpg

  Hva er epostmarkedføring og hvordan gå frem for å bruke epostmarkedføring som ett effektivt kommunikasjonsvirkemiddel og -kanal i virksomhetens markedsføringsmiks? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene, sammen med en gjennomgang av hva du bør huske på når du skal starte med epostmarkedsføring.

  .

  Digital markedsføring >> Eget nettsted (28 artikler)

  wp-content/uploads/nettsider-300x126.jpg

  Hvordan gå frem for å utvikle et eget nettsted som løser virksomhetens kommunikasjonsoppgaver? I denne artikkelserien finner du svar på disse spørsmålene, sammen med en rekke gode råd og tips på veien.

  .

  Digtal markedsføring >> SEO (24 artikler)

  wp-content/uploads/ikke-seo-vennlige-teknologi-300x200.jpg

  En artikkelserie som tar for seg alt du trenger å vite om søkemotoroptimalisering. En effektiv form for «gratis markedsføring» siden Google står for omtrent 90% av trafikken på nettet.

  .

  Filosofi & vitenskap (26 artikler)

  wp-content/uploads/filosofi.jpg

  Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne artikkelserien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.

  .

  Forretningsutvikling >> Corporate Governance (30 artikler)

  wp-content/uploads/Corporate-Governance.jpg

  Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse grunnleggende spørsmålene for enhver virksomhet.

  .

  Forretningsutvikling >> Due Diligence (5 artikler)

  wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

  Hva er en due dilligence, hvilke ulike typer due dilligence finnes og hvordan gå frem for å gjennomføre en due dilligence? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse spørsmålen.

  .

  Forretningsutvikling >> Forretningsmål og -strategi (15 artikler)

  Forretningsmålet og -strategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs. I denne serien går vi igjennom hvilket forretningsmål og -strategi du bør velge og hvorfor du bør velge dette målet og strategien.

  .

  Forretningsutvikling >> Forretningsmodell (22 artikler)

  wp-content/uploads/forretningsmodell.gif

  Hva er en forretningsmodell, hva skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller kan vi velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forrretningsmodell? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Forretningsutvikling >> Forretningsplan (30 artikler)

  wp-content/uploads/forretningsmann.jpg

  Hva er en forretningsplan, hvilken funksjon har den, hva inneholder den og hvordan gå frem for å lage en god forretningsplan for virksomheten. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om utvikling av forretningsplaner.

  .

  Forretningsutvikling >> Fusjon og oppkjøp (23 artikler)

  wp-content/uploads/fusjon.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva fusjon og oppkjøp er, hva du bør tenke på i denne forbindelse og hvordan du rent praktisk går frem for å gjennomføre ett oppkjøp eller fusjon med ett annet selskap.

  .

  Forretningsutvikling >> Hybrid-verdikjede (12 artikler)

  wp-content/uploads/hybrid-verdikjede.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du skal gå frem for å utvikle en hybrid-verdikjede for din virksomhet.

  .

  Forretningsutvikling >> Immaterielle rettigheter (12 artikler)

  wp-content/uploads/ipo-rettigheter.jpg

  I denne artikkelserien ser vi på hva immaterielle rettigheter er og hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter for tyveri.

  .

  Forretningsutvikling >> Innovasjon (27 artikler)

  wp-content/uploads/innovasjon.jpg

  Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.

  .

  Forretningsutvikling >> Kjedesamarbeid (4 artikler)

  wp-content/uploads/kjedesamarbeid.jpg

  Hva er et kjedesamarbeid, hvilke ulike former for kjedeformer finnes og hvordan gå frem for å velge korrekt kjedesamarbeid for din virksomhet? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Forretningsutvikling >> Leie lokaler (4 artikler)

  wp-content/uploads/leie-lokaler-gjennomforing.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva du må huske på når du skal leie ett lokale til virksomheten. Vi går her igjennom leieprosessen steg for steg, fra planlegging til gjennomføring.

  .

  Forretningsutvikling >> Outsourcing (9 artikler)

  wp-content/uploads/kommunikasjon-outsourcing.png

  Hva er outsorcing og hvordan gå frem for å outsource støtteaktiviteter med suksess? I denne artikkelserien gir vi deg svarene ved å gå igjennom outsourcing prosessen steg for steg, sammen med råd og tips underveis.

  .

  Forretningsutvikling >> Produktutvikling (10 artikler)

  wp-content/uploads/produktsortiment.jpg

  I denne artikkelserien ser vi på hvordan virksomheten bør legge opp sin produktutvikling for å få suksess, med produkter i alle stadiene av produktets livssyklus. Selve forutsetningen for å ha vedvarende suksess over tid. Vi går her igjennom produktutviklingsprosessen steg for steg.

  .

  Forretningsutvikling >> Selskapsetablering (26 artikler)

  wp-content/uploads/ansvarlig-selskap.jpg

  En artikkelserie som tar for seg det du trenger å vite om selskapsetableringen. En artikkelserie spesielt skrevet for grundere. Her går vi gjennom alt fra valg av selskapsform, firmanavn til styre og selve registrerings prosessen.

  .

  Forretningsutvikling >> Verdiskapning (11 artikler)

  wp-content/uploads/verdiskapning-1.gif

  En gjennomgang av de ulike verdikonfigurasjonene og forskjellen mellom dem. Samt hvordan du skal gå frem for å velge den rette modellen for din virksomhet. Vi går he igjennom den tradisjonelle verdikjeden, verdiverkstedet og de nye hybride-verdikonfigurasjonene.

  .

  Forretningsutvikling >> ØKO-modellen (14 artikler)

  ØKO-modellen er fremtidens forretnings- og verdiskapningmodell. I denne artikkelserien går vi igjennom denne modellen og hva som kreves for å få suksess med den,

  .

  Forvaltningens planlegging (2 artikler)

  wp-content/uploads/planlegging.gif

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan planleggingen i forvaltningen skjer. Vi går igjennom hvordan den skjer på både et statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

  .

  Forvaltninglære (22 artikler)

  wp-content/uploads/stortinget-1-1.jpg

  I denne artikkelserien lærer du hva forvaltning er, hva som inngår i forvaltningen og hvordan den norske forvaltningen er bygd opp. Her går vi igjennom alle forvaltningsnivåene og oppbygningen av dem.

  .

  Forvaltninglære >> Interesseorganisasjoner (8 artikler)

  wp-content/uploads/organisasjon-ledelse.jpg

  I denne artikkelserien lærer du hva en interesseorganisasjon er, hvordan de oppstår, hvilken funksjon de har og hvor de har sitt maktgrunnlag fra. I tillegg går vi igjennom en del sentrale begreper og problemstillinger som gjelder for frivillige organisasjoner.

  .

  Forvaltninglære >> Politikk (11 artikler)

  wp-content/uploads/politikk-interesse-organisasjoner.jpg

  En artikkelserie hvor vi ser på politikk i bred forstand. Ikke bare på hva politikk er, men også en gjennomgang av hvordan det politiske systemet virker og de politiske partiene Inkludert deres organisering og retninger for å gi deg et bredest mulig bilde.

  .

  Informasjon (12 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom det defuse begrepet informasjon og de ulike formene for informasjon som finnes, samt hvilke modeller vi kan benytte oss for å kartlegge viktige sider ved informasjonen.

  .

  Informasjon >> Databasedesign (9 artikler)

  Hva er databasedesign og hvordan gå frem for å designe en database? I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet og fremgangsmåten du bør benytte deg av.

  .

  Informasjon >> Informasjonssystem (14 artikler)

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hva ett informasjonssystem er, hva det består av og hvilke ulike former for informasjonssystemer som finnes.

  .

  Informasjon >> IT-strategi (22 artikler)

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hva en IT-strategi er og hva som inngår i den. Artikkelserien bør leses sammen med serien om IKT og informasjon for øvrig for å gi fult utbytte.

  .

  Internett (20 artikler)

  .


  Kommunikasjon >> Påvirkning (15 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan vi kan påvirke folk på ulike måter.

  .

  Kommunikasjonsperspektiv (5 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.

  .

  Kommunikasjonsplan (9 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en kommunikasjonsplan er, hva som inngår i den og hvordan du går frem for å lage en kommunikasjonsplan for din virksomhet.

  .

  Kommunikasjonsteori (31 artikler)

  Hva er kommunikasjon, hva består kommunikasjonsprosessen av og hvilken kommunikasjonsteori finnes? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Ledelse (25 artikler)

  I denne artikkelserien tar vi for oss hva ledelse er, hva som inngår i begrepet og hva som kjennetegner god ledelse.

  .

  Ledelse >> Arbeidsmiljøet (18 artikler)

  wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

  Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.

  .

  Ledelse >> Balansert målstyring (9 artikler)

  Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.

  .

  Ledelse >> Belønningssystemer (31 artikler)

  Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.

  .

  Ledelse >> Bolman & Deal`s fortolkningsrammer (7 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.

  .

  Ledelse >> Business Intelligence (5 artikler)

  Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.

  .

  Ledelse >> Dagens utfordringer (12 artikler)

  Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.

  .

  Ledelse >> Endringsledelse (23 artikler)

  Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.

  .

  Ledelse >> Gruppeledelse (9 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva gruppeledelse er og hvordan vi skal gå frem for å oppnå effektiv gruppeledelse. En essensiell del av effektivt lederskap.

  .

  Ledelse >> Historisk utvikling på ledelse (14 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og vi ser litt nærmere på hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene for å forstå hvordan dagens forståelse av ledelsebegrepet har oppstått.

  .

  Ledelse >> HMS og intern kontroll (24 artikler)

  Hva er HMS og intern kontroll? I denne artikkelserien går vi igjennom hva som legges i begrepene og hvordan du skal gå frem for å utvikle et tilfredsstillende HMS program for din virksomhet.

  .

  Ledelse >> Konfliktløsning (5 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en konflikt er og hvordan du best løser dem.

  .

  Ledelse >> Kriseledelse (28 artikler)

  Hva er kriseledelse, hva inngår i begrepet og hvordan legge opp gode strukturer og rutiner for kriseledelse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Ledelse >> Ledelsestiler (22 artikler)

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hvilke lederstiler som finnes og hva som skiller disse lederstilene fra hverandre.

  .

  Ledelse >> Møteledelse (23 artikler)

  Hva er møteledelse og hvordan gå frem for å lede møte på en måte som gjør at møte når sitt formål? I denne artikkelserien går vi igjennom disse viktige forholdene for alle som ønsker å lære seg å beherske møtene til sin fordel.

  .

  Ledelse >> Opplæring (8 artikler)

  I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvordan opplæringen i virksomheten bør legges opp for å gi best mulig effekt.

  .

  Ledelse >> Organisasjonskultur (19 artikler)

  .


  Ledelse >> Organisasjonstruktur (25 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan du bør gå frem for å bygge opp virksomhetens organisasjonsstruktur på en effektiv måte.

  .

  Ledelse >> Prosessledelse (26 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva prosessledelse er og hvordan du skal gå frem for å lykkes med dette vanskelige arbeidet.

  .

  Ledelse >> Prosessteori (7 artikler)

  Artikkelserien er en gjennomgang av de prosessteoriene vi idag har.

  .

  Ledelse >> Psykososialt arbeidsmiljø (25 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva et psyososialt arbeidsmiljø er, hva som skaper det og viktigheten av det. Av mange ansett som selve grunnmuren i organisasjonen.

  .

  Ledelse >> Rekruttering (16 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan rekrutteringsprosessen bør legges opp for å lykkes å rekruttere de beste medarbeiderne til jobben.

  .

  Ledelse >> Ressursledelse og ressursforvaltning (17 artikler)

  En gjennomgang av hva ressursledelse og ressursforvaltning er og betydningen av dette arbeidet for virksomhetens suksess.

  .

  Ledelse >> Strategisk kjerne (0 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg virksomhetens strategiske kjerne. En av kjernekomponentene i Systemanalytisk Verdiledelse

  .

  Ledelse >> Strategisk planlegging (12 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg bruk av strategisk planlegging og viktigheten av strategisk planlegging.

  .

  Ledelse >> Styre (9 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg styrets funksjon og hvordan styret bør organiseres for å gjøre sin misjon.

  .

  Ledelse >> Styring og kontroll (38 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan virksomheten bør legge opp sitt system og sine rutiner for styring og kontroll.

  .

  Ledelse >> Symbolsk ledelse (24 artikler)

  En gjennomgang av hva symbolsk ledelse er, når det er nødvendig med symbolsk ledelse og hvordan du skal gå frem for å lykkes med din symbolske ledelse.

  .

  Ledelse >> Systemanalytisk verdiledelse (21 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg denne helhetlige ledelseteorien som er utviklet av den norske teoretikeren Kjetil Sander.

  .

  Ledelse >> Transformasjonsledelse (6 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hva tranformasjonsledelse er.

  .

  Ledelse >> Vekst (21 artikler)

  En artikkelsamling som tar viktigheten av vekst, hva som skaper vekt og hvordan vi kan stimulere til vekst.

  .

  Ledelse >> Verdibasert ledelse (32 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hva verdibasert ledelse er, hvordan verdier skapes og hvorfor det er viktig med en verdibasert organisasjon.

  .

  Ledelse >> Virtuell organisering (12 artikler)

  En artikkelserie som forklarer hvordan du kan skape en virtuell organisasjon.

  .

  Logistikk (9 artikler)

  Hva er logistikk, hva inngår i begrepet, hvilke logistikk former finnes og hvordan legge opp en effektiv logistikk? I denne artikkelserien ser vi på nettopp disse spørsmålene.

  .

  Lærende organisasjoner (36 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom læring teori og hva en lærende organisasjon er og hvordan du skal gå frem for å skape en lærende organisasjon.

  .

  Læring (21 artikler)

  .


  Markedsføring >> Direkte markedsføring (9 artikler)

  Hva er direkte markedsføring og hvordan bruke denne markedsføringsformen på en effektiv måte? I denne artikkelserien finner du svar på disse spørsmålene og hvordan du bør integrere denne markedsføringteknikken som ett av flere virkemidler i virksomhetens markedsføringmiks.

  .

  Markedsføring >> Distribusjon (15 artikler)

  Hva er distribusjon, hvilke distribusjonsformer finnes, hva bør vi tenke på når vi skal velge distribusjonstrategi og distribusjonpartnere? I denne artikkelserien finner du ikke bare svar på disse spørsmålene, men også hvordan du skal bruke distribusjon som et konkurransevirkemiddel i virksomhetens markedsføringsmiks.

  .

  Markedsføring >> Eventmarkedsføring (4 artikler)

  Hva er eventmarkedsføring og hvordan bruke eventmarkedsføring på en effektiv måte. I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om eventmarkedsføring og bruken av denne form for markedsføring.

  .

  Markedsføring >> Grunnleggende markedsføring (47 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom markedsføringbegrepet, begrepets historiske utvikling, hvilke oppgaver som inngår i begrepet og hvilke ulike former for markedsføring som finnes. Etter å ha lest artikkelserien vil du vite hva markedsføring er, hvilke markedsføringteknikker som finnes og hvordan du skal gå frem for å lykkes med markedsføringen av noe.

  .

  Markedsføring >> Internationalisering (5 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva internasjonalisering er og hva det er viktig å tenke på når virksomheten skal ta skrittet ut på nye internasjonale markeder.

  .

  Markedsføring >> Kjøpsprosessen (22 artikler)

  Hva er en kjøpsprosess, hva består kjøpsprosessen av og hvordan kan du påvirke denne kjøpsprosessen slik at den ender opp med at kunden kjøper ditt produkt. I denne artikkelserien finner du svarene.

  .

  Markedsføring >> Kundeperspektivet (5 artikler)

  En gjennomgang av hva moderne markedsføring går ut på, sett ut i fra ett helhetlig system, hvor alt virksomheten er, gjør og sier må stemme overens for at markedsføringen skal få troverdighet og virke. I denne artikkelserien går vi igjennom hva dette kundeperspektivet omfatter og hva vi må tenke på.

  .

  Markedsføring >> Markeder (11 artikler)

  Hva er et marked, hvilke markeder og markedsformer finnes, hva kjennetegner dem og hvordan bruke dem i operativ markedsføring? I denne artikkelserien ser vi nærmere på disse viktige markedspørsmålene.

  .

  Markedsføring >> Markedsplan (46 artikler)

  Hva er en markedsplan, hvilken funksjon har markedsplanen, hva inngår i den og hvordan gå frem for å lage en markedsplan for virksomheten. I denne artikkelserien gir vi deg svarene på alle disse kritiske spørsmålene for enhver markedsfører og leder.

  .

  Markedsføring >> Markedssegmentering (14 artikler)

  Hva er markedsegmentering og hvordan gå frem for å segmentere markedet? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, pluss alt annet du måtte lure på om markedssegmentering.

  .

  Markedsføring >> Merkevarebygging (43 artikler)

  Hva er merkevarebygging og hvordan gå frem for å bygge en sterk merkevare? I denne artikkelserien går vi igjennom disse kritiske spørsmålene.

  .

  Markedsføring >> Omdømme (9 artikler)

  Hvorfor er omdømme så viktig for enhver markedsfører, hva skaper omdømme og hvordan legge opp en omdømme strategi som er istand til å gi virksomheten det ønskede omdømme? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på dette. Artikkelserien bør leses sammen med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte.

  .

  Markedsføring >> Pris (22 artikler)

  Hvordan bruke pris som et konkurransevirkemiddel, hvordan beregne korrekt pris på en vare og velge korrekt prispolitikk? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring pris generelt.

  .

  Markedsføring >> Produkt (10 artikler)

  I denne artikkelsamlingen går vi igjennom hvordan du skal bruke produkt som konkurransevirkemiddel i virksomhetens markedstrategi og markedsføringsmiks.

  .

  Markedsføring >> Relasjonsmarkedsføring (14 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva relasjonsmarkedsføring er og hvordan denne markedsføringsteknikken skal brukes for å lykkes med å skape varige, lønnsomme relasjoner til kundene og de andre delene av omgivelsene virksomheten er avhengig av for å leve og vokse.

  .

  Markedsføring >> Service (24 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg service som konkurransevirkemiddel.

  .

  Markedsføring >> Sponsing (5 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg bruk av sponsing i markedsføringssammenheng.

  .

  Markedsføring >> Telemarketing (7 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg telemarketing og hvordan du bruker denne markedsføringteknikken med suksess.

  .

  Markedsføring >> Viral markedsføring & sosiale medier (38 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg bruk av viral markedsføring og som prøver å gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha omkring viral markedsføring.

  .

  Markedsføring >> Visuell profil (12 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du gå frem for å velge og skape ønsket visuell profil for en virksomhet.

  .

  Markedskommunikasjon (12 artikler)

  Hva er markedskommunikasjon, hvilke former for markedskommunikasjon finnes og hvordan bruke markedskommunikasjon som et konkurransevirkemiddel? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse viktige spørsmålene.

  .

  Markedssystemet >> Makrosystemet (7 artikler)

  Hvilke forhold inngår i makrosystemet og hvilken oppgave har makrosystemet i markedssystemet? I denne artikkelserien ser vi nærmere på disse forholdene.

  .

  Markedssystemet >> Mikrosystemet (12 artikler)

  Hva inngår i mikrosystemet, hvilken betydning har disse forholdene i forhold til de øvrige forholdene i markedssystemet og hvordan kartlegge disse variablene. I denne artikkelserien finner du svarene.

  .

  Markedssystemet >> Offentlighetsystemet (9 artikler)

  Hvilke forhold inngår i offentligsystemet og hvilken betydning har disse forholdene for det vi ønsker å kartlegge. I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

  .

  Medielære >> Analoge mediekanaler (3 artikler)

  I denne artikkelserien tar vi for oss de analoge mediekanalene, deres fordeler og styrker sammenlignet med de øvrige kanalene og deres bruksområder i markedsføringssammenheng.

  .

  Medielære >> Grafiske mediekanaler (6 artikler)

  Hva er en grafisk mediekanal, hvilke grafiske mediekanaler finnes og hvilke sterke og svake sider har de i forhold til andre mediekanaler. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg gode svar på disse spørsmålene.

  .

  Medielære >> Medienes historiske utvikling (5 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom medienes historiske utvikling, fra Gutenberg og frem til dagens digitale medier.

  .

  Medielære >> Medievurdering (9 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan det er vanlig å vurdere mediene når vi skal bestemme oss for hvilke mediekanaler og medier vi skal bruke i vår markedsføring.

  .

  Moral & etikk (18 artikler)

  Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

  .

  Personlig salg (6 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva personlig salg er og hvordan virksomheten bruker dette kommunikasjonsvirkemiddelet. Selve grunnmuren for å få fult utbytte av de andre artikkelseriene om personlig salg.

  .

  Personlig salg >> Aktivitetsplan (5 artikler)

  En artikkelserie om hvordan du skal gå frem for å bygge opp aktivitetsplanen til selgerne og salgsorganisasjonen. En viktig del-plan i salgsorganisasjonen og selgernes salgsplan.

  .

  Personlig salg >> Key Account Management (13 artikler)

  Hva er key account management, hva inngår i begrepet og hvordan gå frem for å bruke key account management på en effektive måte. I denne artikkelserien finner du svarene.

  .

  Personlig salg >> Salgsbudsjettet (6 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.

  .

  Personlig salg >> Salgsledelse (14 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.

  .

  Personlig salg >> Salgsplanlegging (4 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan salgsplanleggingen bør legges opp.

  .

  Personlig salg >> Selgerstiler (7 artikler)

  En artikkelserie som ser på hvilke ulike selgerstiler som finnes, deres styrker og svakheter.

  .

  Personlig salg >> Super-selger (14 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg «super-selgeren» fra A til Å.

  .

  Psyko-, sosio- & antroplogi >> Kroppspråk (11 artikler)

  Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Psyko-, sosio- & antroplogi >> Menneskelig atferd (5 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke forhold som i størst grad påvirker og styrer vår atferd.

  .

  Psyko-, sosio- & antroplogi >> Psyko-sosial påvirkning (22 artikler)

  Psyko-sosial påvirkning er en samlebetegnelse for alle arvelige og psykologiske forhold og hvordan disse blir formet gjennom sosialiseringsprosessen, læring og modning.

  .

  Psyko-, sosio- & antroplogi >> Sansene (7 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg sansene våre og betydningen av dem for vår virkelighetoppfattelse.

  .

  Psyko-, sosio- & antroplogi >> Sosialiseringsprosessen (31 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg sosialiseringsprosessen – fra A til Å

  .

  Psyko-, sosio- & antroplogi >> Tankene (8 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg tankene våre, hva som skaper dem, hvordan vi tolker dem og buker dem i salg, markedsføring og ledelse.

  .

  Psyko-, sosio- & antropologi >> Behov (6 artikler)

  Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse spørsmålene, pluss mange andre spørsmål knyttet til behov.

  .

  Psyko-, sosio- & antropologi >> Læring (0 artikler)

  Hva er læring, hvilke former for læring finnes og hvordan bruke disse læreteknikkene i markedsføring og ledelsen av virksomheten? I denne artikkelserien ser vi nærmere på nettopp dette.

  .

  Psyko-, sosio- & antropologi >> Motivasjon (16 artikler)

  Hva er motivasjon, hva motiverer oss og hvilken betydning har motivasjonen for vår atferd. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse viktige spørsmålene, samtidig som vi går igjennom de motivasjons teoriene og modellene som finnes.

  .

  Psyko-, sosio- & antropologi >> Persepsjon (11 artikler)

  Hva er persepsjon, hvordan påvirker persepsjonsprosessen måten vi treffer våre beslutninger og hvordan kan vi kontrollere denne prosessen? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Psyko-, sosio- & antropologi >> Personlighet (9 artikler)

  Hva er personlighet, hva skaper den, hva består den av og hvilken betydning har den for vår atferd? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alle spørsmålene du måtte ha om personligheten.

  .

  Pysko-, sosio- & antropologi >> Holdninger (7 artikler)

  Hva er en holdning, hva skaper dem, hvilken betydning har dem på vår atferd og hvordan kan vi endre dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på akkurat dette og alle andre spørsmål du måtte ha omkring holdninger generelt.

  .

  Renhold (10 artikler)

  Effektiv renhold er viktig, men hvordan bør renholdet egentlig legges opp for å være mest mulig effektivt? I denne artikkelserien går vi igjennom dette.

  .

  Salgsprosessen (5 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg salgsprosessen – fra A til Å.

  .

  Salgsprosessen >> Argumentasjonsfasen (8 artikler)

  Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får «ordren» eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter. I denne artikkelserien ser vi på hvordan du bør bygge opp argumentasjonsfasen i salgsprosessen og gå frem for å vinne denne viktige fasen i salgsprosessen.

  .

  Salgsprosessen >> Behovsanalysen (9 artikler)

  Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har behovsanalysen for salgsprosessen. I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.

  .

  Salgsprosessen >> Forhandlingsteknikk (11 artikler)

  Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

  .

  Salgsprosessen >> Innvendinger (8 artikler)

  Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger. Det anbefales at artikkelserie leses sammen med argumentasjonsfasen for å få fult utbytte av den.

  .

  Salgsprosessen >> Kunde- og kontaktanalyse (8 artikler)

  Hva er en kunde- og kontaktanalyse, hva inngår i slike analyser, hva brukes de til og hvordan gå frem for å lage gode kunde- og kontaktanalyser? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse viktige spørsmålene for enhver selger.

  .

  Salgsprosessen >> Salgsåpningen (10 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan salgsåpningen i salgsamtalen bør legges opp for å få det resultatet vi ønsker.

  .

  Salgsprosessen >> Spørreteknikk (7 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvilke ulike spørreteknikker som finnes og hvordan du bruker disse ulike spørreteknikkene.

  .

  Salgsprosessen -> Avslutningsteknikker (7 artikler)

  Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å «close salget». Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå. I denne artikkelserien går vi igjennom de mest brukte avslutningsteknikkene og hvordan du bør gå frem for å bruke dem.

  .

  Studieteknikk (20 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å tilegne deg god studieteknikk.

  .

  Viktenskap >> Dataanalyse (40 artikler)

  Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse? I denne artikkelserien gir vi svar på blant annet disse spørsmålene.

  .

  Vitenskap >> Data, teori og modeller (9 artikler)

  Hva er data, teori og modeller? Ikke bare går vi igjennom disse begrepene, men vi tar også for oss alle andre essensielle begreper det er viktig å kunne når vi skal benytte oss av vitenskapelige metoder.

  .

  Vitenskap >> Datainnsamlingmetode (17 artikler)

  Hva er en datainnsamlingsmetode, hvilke datainnsamlingsmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingsmetode til min analyse? I denne artikkelserien finner du blant annet svar på disse spørsmålene, sammen med de ulike metodenes sterke og svake sider.

  .

  Vitenskap >> Feilkilder (6 artikler)

  Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på rundt feilkilder ved bruk av ulike vitenskapelige metoder.

  .

  Vitenskap >> Forskning (1 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.

  .

  Vitenskap >> Forskningsdesign (9 artikler)

  Hva er et forskningsdesign, hvilke ulike typer forskningsdesign finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningsdesign til mine studier. I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på dette.

  .

  Vitenskap >> Intervjuguide (7 artikler)

  I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.

  .

  Vitenskap >> Metode (12 artikler)

  Hva er en metode, hvilke typer metoder finnes, hvordan bruke metodene og hvilke krav stilles til bruken? I denne artikkelserien går vi igjennom disse viktige vitenskapelige spørsmålene på en strukturert måte.

  .

  Vitenskap >> Problem (9 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva et problem er og hvordan vi lager gode problemstillinger for våre studier.

  .

  Vitenskap >> situasjonsanalyse (45 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du går frem for å utvikle og gjennomføre en vitenskapelig situasjonsanalyse.

  .

  Vitenskap >> Spørreskjema design (27 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle ett spørreskjema.

  .

  Vitenskap >> Utvalgsplan (10 artikler)

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle en utvalgsplan for din studer.

  .

  Økonomi >> Budsjettering (16 artikler)

  Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.

  .

  Økonomi >> Dekningspunktanalyse (5 artikler)

  Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte ha spørsmål om vedrørende dekningspunktanalyser.

  .

  Økonomi >> Emisjon (5 artikler)

  Hva er en emisjon og hvordan gå frem for å gjennomføre en? Hva bør du huske på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lurer på knyttet til emisjoner.

  .

  Økonomi >> Finans- og pengepolitikk (16 artikler)

  Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.

  .

  Økonomi >> Inntekter (5 artikler)

  Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.

  .

  Økonomi >> Kostander (15 artikler)

  Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.

  .

  Økonomi >> Markedsøkonomiens historiske utvikling (51 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.

  .

  Økonomi >> Nasjonalregnskapet (16 artikler)

  Hva er et nasjonalregnskap, hva forteller nasjonalregnskapet oss og hvordan bruke dette regnskapet? I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.

  .

  Økonomi >> Organisering av økonomien (10 artikler)

  I denne artikkelserien ser vi på hvordan det er mulig å organisere økonomien og hvilke fordeler og ulemper disse organisasjonsformene har.

  .

  Økonomi >> Pris- og inntektspolitikk (8 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva pris- og inntektspolitikk er og hvordan denne politikken brukes innen samfunnsøkonomien.

  .

  Økonomi >> Prognosering (10 artikler)

  Hva er en prognose, hvordan lage en prognose og hvor stor tillit kan vi ha til dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Økonomi >> Regnskap (16 artikler)

  Hva er et regnskap og hvordan gå frem for å lage et? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på dette.

  .

  Økonomi >> Regnskapsanalyse (9 artikler)

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en regnskapsanalyse er og hvilke ulike former for regnskapsanalyser som finnes.

  .

  Økonomi >> Verdsettelse av nettsted (7 artikler)

  En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.

  .

  Økonomi >> Verdsettelse av selskap (7 artikler)

  En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.

  .

  Økonomisk politikk (3 artikler)

  .