Segmenteringskriterier for markedssegmentering


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 6 av 14 artikler om Markedssegmentering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Selv om det finnes mange måter å dele opp et marked på (forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet osv), finnes det enda flere måter å segmentere disse markedene på.

Marked segmenteringGjennom avanserte markedsforskning prosjekter har markedførere og markedinstitutter i årevis prøvd å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner de forskjellige forbrukerne i Norge, i håp om å komme frem til hensiktsmessige kriterier som kan brukes til å segmentere markedet på.

Hvor godt de har lykkes med dette kan diskuteres.

Imidlertid kan vi slå fast at de vanligste måtene å segmentere et marked på er å dele opp markedet etter demografiske-, psykologiske- eller livsstil kriterier. Hvilke av disse kriteriene det lønner seg å benytte er imidlertid omdiskutert, og vil i stor grad variere fra situasjon til situasjon.

Det eneste sikre vi med sikkerhet kan si, er at det ikke finnes noen «eneste» eller «beste» løsning. Valg av segmenteringskriterie vil alltid være være situasjonsbestemt. Det er det eneste alle er enige om.

En grovsortering av det store mangfold av segmentering kriterier som finnes er å skille mellom:

 • Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren
 • Segmentering på grunnlag av personlige egenskaper
 • Behov og bruks segmentering

I de påfølgende artiklene vil jeg gå igjennom disse tre hovedkriteriene for segmentering og komme inn på hvilke muligheter osm finnes innenfor hver av disse tre hovedkategoriene med segmenteringskriterier.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Arbeidsmodell for segmenteringGeografisk segmentering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedssegmentering
 • Segmenteringstrategier
 • Hvorfor og når segmentere et marked?
 • Segmenteringskrav
 • Arbeidsmodell for segmentering
 • Segmenteringskriterier for markedssegmentering
 • Geografisk segmentering
 • Tidssegmentering
 • Demografisk segmentering
 • Segmentering etter psykografi og livsstil
 • VALS (Values And Life Styles)
 • ASH – modellen
 • Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren
 • Behov- og atferds segmentering
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Segmenteringskrav
  Hvilke krav settes til et markedssegment? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette spørsmålet.
  Arbeidsmodell for segmentering
  Hvordan g&aring; frem for &aring; segmentere et marked p&aring; en hensiktsmessig m&aring;te i forhold til bedriftens markedsf&oslash;rings- og kommunikasjonsoppgaver?
  Markedskart (målgruppekart)
  Markedskartet, ogs&aring; kalt  m&aring;lgruppekart, er et strategisk planleggingsverkt&oslash;y for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes p&aring; mange m&aring;ter i en situ...
  Cluster-analyse
  Hva er, hvordan gjennomføre og hvorfor gjennomføre en cluster analyse i forbindelse med markedsegmentering og salgsplanlegging?
  Geografisk segmentering
  Geografisk segmentering vil si å segmentere (dele opp) opp markedet basert på geografiske segmenteringskriterier.
  ASH - modellen
  ASH-modellen er en modell som bygger på Bertil Bjørkmanns statistiske studier av representative befolknings utsnitt.
  Tidssegmentering
  Tidssegmentering vil si at vi segmenter (deler opp) markedet basert på ulik tidskriterier som sesong, måned, uke, dag og tid på døgnet.
  Behov- og atferds segmentering
  Markedssegmentering basert på markedets behov- og atferdsvariabler.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.