Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 11 av 47 artikler om Markedsføring >> Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører.

Kundene stiller nemlig stadig større krav. De vil ikke bare ha kvalitet – de vil også være sikre på at varene er produsert på en etisk og miljømessig forsvarlig måte.

I takt med at det går opp for stadig flere at klimaendringene er reelle og at vi vil få katastrofale problemer i fremtiden hvis vi ikke gjør noe med utslippene og forurensningen gjør at såvel samfunnet som kunden stiller stadig strengere krav til måten produktene blir produsert, distribuert og solgt på. 

Å bruke barnearbeidere, korrupsjon og andre uærlige virkemidler for å skaffe seg konkurransefortrinn er heller ikke sosialt akseptabelt noe sted i verden og stiller igjen stadig sterkere krav til virksomhetene.

De ansatte har også fått langt større makt, både gjennom fagforeningene og lovgivningen, men også som et resultat av avhengigheten av deres kompetanse i mange tilfeller. I tillegg stiller myndighetene stadig større krav til den enkelte bedrift om å tilrettelegge for svake parter og ta hensyn som det var uhørt å snakke om for 30 år siden.

Mange bedrifter gir støtte til idretts- og kulturlivet og til ulike andre samfunnsnyttige og sosiale tiltak og prosjekter. Dette er også en måte å ta samfunnsansvar på. Samtidig bidrar et slikt samfunnsengasjement selvsagt til et positivt omdømme.

Denne form for markedsføring kaller vi for samfunnsorientert markedsføring og er ingen egen markedsføringsretning, men kommer som et tillegg til den markedsføringsorienteringen virksomheten ellers har valgt.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Markedsorientert markedsføringMarkedsføring i et større perspektiv >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedsystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.