Samfunnsøkonomiske spørsmål og problemer


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


samfunnsokonomiSiden mennesket nærmest har uendelig mange behov og ønsker, vil innsats- og produksjonsfaktorene bli flaskehalsene i økonomien. Dette fordi behovene alltid vil overstige de materielle mulighetene som finnes.

Det gjør at man må avveie de ulike behovene mot hverandre og prioritere enkelte foran andre. Det skaper alltid skape konflikter, og det er på dette området de fleste samfunnsøkonomiske spørsmålene dukker opp.

De samfunnsøkonomiske problemstillingene blir som regel delt opp i to grupper:

1. Produksjonsproblemer

 • Hva skal produseres
 • Hvordan skal vi produsere
 • Hvilke produksjonsfaktorer trengs
 • Hvor mye skal produseres

2. Fordelingsproblemer

 • Hvordan skal resultatet fordeles ?
 • Hva skal brukes i dag, og hva skal spares til i morgen ?
 • Hvem eller hva skal avgjøre dette ?

Sammenhengen mellom produksjonsfaktorene, de menneskelige behovene og ovennevnte problemstillinger kan illustreres slik:

Samfunnsmessig gevinst ved produksjon:

Når en konsumvare produseres og selges, skapes det gevinster hos minst fire grupper:

 1. Forbrukerne har glede av varene
 2. Produsentene (kapitaleierne) tjener penger på produksjonen
 3. Arbeiderne synes arbeidsvilkårene er tilfredsstillende, ellers ville de sluttet. Produksjonen gir arbeiderne inntekt som de kan bruke til konsum.
 4. Staten får skatteinntekter ved produksjon og konsum  av denne varen, samt av arbeidernes arbeidsinntekter.
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier

Andre artikler i samme kategori er:

DEL
Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.