Samfunnsøkonomiske spørsmål og problemer


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


samfunnsokonomiSiden mennesket nærmest har uendelig mange behov og ønsker, vil innsats- og produksjonsfaktorene bli flaskehalsene i økonomien. Dette fordi behovene alltid vil overstige de materielle mulighetene som finnes.

Det gjør at man må avveie de ulike behovene mot hverandre og prioritere enkelte foran andre. Det skaper alltid skape konflikter, og det er på dette området de fleste samfunnsøkonomiske spørsmålene dukker opp.

De samfunnsøkonomiske problemstillingene blir som regel delt opp i to grupper:

1. Produksjonsproblemer

 • Hva skal produseres
 • Hvordan skal vi produsere
 • Hvilke produksjonsfaktorer trengs
 • Hvor mye skal produseres

2. Fordelingsproblemer

 • Hvordan skal resultatet fordeles ?
 • Hva skal brukes i dag, og hva skal spares til i morgen ?
 • Hvem eller hva skal avgjøre dette ?

Sammenhengen mellom produksjonsfaktorene, de menneskelige behovene og ovennevnte problemstillinger kan illustreres slik:

Samfunnsmessig gevinst ved produksjon:

Når en konsumvare produseres og selges, skapes det gevinster hos minst fire grupper:

 1. Forbrukerne har glede av varene
 2. Produsentene (kapitaleierne) tjener penger på produksjonen
 3. Arbeiderne synes arbeidsvilkårene er tilfredsstillende, ellers ville de sluttet. Produksjonen gir arbeiderne inntekt som de kan bruke til konsum.
 4. Staten får skatteinntekter ved produksjon og konsum  av denne varen, samt av arbeidernes arbeidsinntekter.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
DEL
Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.