Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Etter hvert ble man klar over at det ikke lenger var nok å masseprodusere ting til en rimelig pris og få dem distribuert til markedet. Produktene solgt ikke seg selv lenger som et resultat av stadig større konkurranse fra andre aktører som så muligheten. Resultatet ble at det ikke lenger sto køer utenfor døren for å sette seg på en venteliste om å få lov til å kjøpe den neste bilen som ble produsert.  Man måtte begynne å legge mer vekt på å selge varene som nå ble produsert i store mengder av stadig flere konkurrenter over hele verden.

Løsningen ble kraftige reklame – og salgskampanjer. Masseproduksjonen skulle ut til forbrukerne ved hjelp av massesalg. Utgangspunktet var derfor produktet slik det forelå, og målet var økt lønnsomheten ved å selge mest mulig fortest mulig.

Som et resultat av dette fikk vi en eksplosjon i antall detaljistforretninger og etterhvert ble organisert i stadig større kjeder med grossister som mellomledd for å effektivisere distribusjonen fra produsenten og detaljisten som solgte produktet.

Reklame- og «løsningselgere» som presset produktene på kunden gjennom å lære seg ulike salgsteknikker ble løsningen for økt salg og lønnsomhet. Den klassiske «støvsuger» selgeren som setter foten i døra er et klassisk bilde for denne perioden.

Når dette er sagt, må det samtidig legges til at det å være salgsorientert ikke er ensbetydende med å være pågående og uærlig, det betyr først og fremst at salg blir høyt verdsatt og sett på som viktig for å oppnå lønnsomhet i bedriften.

 
 
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Produkt- og produksjonsorientert markedsføringMarkedsorientert markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføring
  Markedsføring er å kartlegge mulighetene i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene blir fremstilt og etterspurt
  Orienteringsretninger innen markedsføringen
  Hvilke orientering retninger finnes innenfor markedsføringen? Hva er f.eks. forskjellen mellom en produkt- og markedsorientert markedsfører? I denne artikkelen gir vi deg noen av svarene.
  Digital markedsføring
  Digital markedsføring er en samlebetegnelse for alle former for bruk av digital teknologi i markedsføringssammenheng.
  AMSTAK og RIKE modellen
  Modeller som prøver å forklare hvilke aoppgaver markedsføringbegrepet omfatter og hva som er formålet
  Salgs- og distribusjonsapparat
  Virksomheten må ha et salgs- og distribusjonsapparat som har kapasiteten som kreves for at det skal være mulig å nå virksomhetens overordnede markedsmål.
  Før kjøpet: Skape rette forventninger
  Forventninger som samsvarer med den opplevelsen de får under kjøpet og sluttresultatet etter kjøpet.
  Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
  Får kunden ikke en opplevelse av virksomheten som er i tråd med de forventningene de hadde på forhånd er det umulig å få fornøyde kunder.
  Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
  Begrepene produksjonsorientert og produktorientert markedsføring brukes om hverandre, og betyr stort sett det samme.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.