Risikoprofil og risikoeksponering


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 12 artikler om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Årsaken til at vi tar en risiko skyldes at vi tror at det vil gi et mer lønnsomt resultat, som gir høyere avkastning, enn om vi skulle velge enn løsning med minimal risiko. Vi har derfor fått uttrykkene: – «Ingen gevinst uten risiko» og «Jo større risiko du er villig til å ta, jo større blir også gevinsten». F.eks. vil det koste vesentlig mindre å kjøpe en tomt som ikke er regulert ennå, i forhold til en tomt som ferdig regulert for boligutvikling. Nettopp fordi risikoen ved å kjøpe en uregulert tomt som du ønsker å bygge en bolig på er vesentlig større enn en tomt som er ferdig regulert for boligutvikling.

Vi må derfor bestemme oss for hvilken risiko vi er villig til å ta for å oppnå ønsket gevinst for at risikoanalysen skal kunne bli brukt som et beslutningsgrunnlag og for å få til en effektiv risikostyring.

Hva er risikoprofil / risikoeksponering

Risikoprofil og risikoeksponering er to begrep som betyr det samme og som vi bruker for å angi hvor stor risiko en virksomhet, gruppe, enkeltperson, plan, investering, kjøp eller forsker er villig til å ta når de skal ta en beslutning om noe.

Lav risikoprofil vil si at vi tillater lav risiko i de beslutningene vi treffer, mens høy risikoprofil vil si at vi er villig til å ta en høy risiko når vi treffer en beslutning.

At vi definerer hvilken risikoprofil vi er villig er ekstremt viktig, da vurderingen av risikoelementene må ses i forhold til hvilken risikoeksponering vi er villig til å akseptere.

Jo lavere risikoprofil vi ønsker, jo mer arbeid må vi også legge ned i å analysere beslutningsituasjonen, sannsynligheten for ulike utfall og konsekvensene av de mulige utfallene før vi treffer den endelige beslutningen. Av den grunn velger mange å akseptere enn høyere risikoprofil av bekvemmelighet- og tidshensyn enn det de egentlig ønsker.

For å beregne risikoen av noe benytter vi følgende formel:

RISIKO = SANNSYNLIGHET * KONSEKVENS

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << RisikoformerRisikomatrise >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Risiko
 • Risikoformer
 • Risikoprofil og risikoeksponering
 • Risikomatrise
 • Bayesianske nettverk
 • Arbeidsmodell for risikoanalysen
 • Konsekvensanalyse
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forebygging og utbedring
 • Risikostyring / Enterprise Risk Management (ERM)
 • Rammeverk for risikostyring
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.