Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 16 artikler om Kommunikasjonsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 26 av 32 artikler om Kommunikasjonsteori
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Enhver produsent må gjøre forbrukerne (kundene) kjent med deres produkter for å få solgt dem, mens forbrukerne på sin side trenger et sted de kan oppsøke for å kjøpe deres produkter. For å få dette til trenger vi tradisjonelt sett et mellomledd i form av en grossist og/eller en detaljister som kan distribuere varen fra produsentene til de  endelige forbrukerne (kundene).

En produsent må dermed ikke bare lykkes med å overtale forbrukeren til å kjøpe deres produkter, men de må også lykkes med å lokke en eller flere grossister og detaljister til å selge og distribuere (fordele) deres produkter. For å oppnå dette kan produsenten velge å bruke en push (trykk)- eller pull (trekk)- strategi. 

Push – strategier (trykk-kommunikasjon)

Push-strategi, også kalt trykk-kommunikasjonEn push-strategi eller trykk-strategi på norsk, er en strategi hvor produsenten  konsentrerer sin markedsføringsinnsats mot distribusjonsleddet (grossist og/eller detaljistapparatet) for å overbevise dem til å ta inn produktet og markedsføre det til sine kunder.

Denne fremgangsmåten og markedsstrategien kalles også for push-kommunikasjon, da trykket legges mot distribusjonsapparatet (mellomleddet) for å få dem til å pushe produktet på sine kunder. 

Typiske virkemidler i en push-strategi er: 

 • Representasjon på messer
 • Business to business salg
 • Forhandlerstøtte
 • Insentiver for forhandleren for å vise produktet på en tast hylle i sine butikker
 • Distribusjonskjeden får utvidet kreditt eller betalingsbetingelser

Push-kommunikasjon er når avsender “dytter” et budskap på en mottager som i utgangspunktet ikke nødvendigvis er interessert. TV-reklame og avisannonser er typisk push-kommunikasjon.

Pull-strategi (trekk-kommunikasjon)

pullstrategyDet motsatte av push-kommunikasjon er pull-kommunikasjon, hvor mottakeren selv aktivt oppsøker informasjonen de er interessert i, istedenfor at budskapet plutselig og uforberedt skal bli dyttet på dem. Dette kalles pull-prinsippet innenfor tradisjonell markedskommunikasjon tenking, og refererer til at budskapet utformes slik at informasjonen tiltrekker seg den ønskede målgruppen istedenfor at den blir dyttet på dem.

En pull-strategi innebærer produsenten fremme sine produkter til målgruppe for å skape etterspørsel, slik at forhandlerne er tvunget til å ta inn produsentens produkter. Forbrukernes etterspørsel trekker produkter fra produsenten gjennom distribusjonskjeden og til kunden, derav navnet pull strategi. Forbrukernes etterspørsel er skapt gjennom en rekke salgsfremmende aktiviteter.

Nettet er et typisk pull-medium, da måloppnåelsen er avhengig av målgruppens medvirkning gjennom at de selv må velge å oppsøke ditt nettsted – ved å gjøre et søk, klikke på en lenke, skrive inn en URL eller lignende, før du kan prøve å påvirke dem gjennom utformingen og innholdet på nettsidene dine.

Forskjellen mellom push-kommunikasjon og pull-kommunikasjon er også at initiativet flyttes. Det er ikke lenger avsenders valg om kommunikasjonen eller markedsføringen skal lykkes – det er brukerens valg som avgjør dette.

Dette gjør det litt meningsløst å snakke om målgruppe segmentering på nettet på samme måte som når vi snakker om målgruppe segmentering i tradisjonelle medier. På Internett kan man ikke praktisere den tradisjonelle, aktive målgruppe segmenteringen. På Internett må vi i stedet drive passiv målgruppe segmentering.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << KommunikasjonstrategiOmdømme (Corporate branding) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << S-O-R modellen (kommunikasjonseffekter)Kommunikasjonsmål >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjon
 • Enveis- vs. toveiskommunikasjon
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Massekommunikasjon vs. personlig kommunikasjon
 • Personlig kommunikasjon
 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)
 • Retorikk
 • Kommunikasjonsprosessen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Informasjonskilde
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Hvordan velger vi medium og budskap?
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal valg og bruk i kommunikasjonsmodellen
 • Kanal og medium i kommunikasjonsmodellen
 • Støy i kommunikasjonen
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Språklige virkemidler
 • Ordvalg
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen
 • AIDA – og AIDAS – modellen
 • Hierarki av effekter
 • De tegnorienterte kommunikasjonsmodellene
 • S-O-R modellen (kommunikasjonseffekter)
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Lateral tenkning
 • Presseetikk – pressens selvjustis
 • Tostegs hypotesen – «jungeltelegrafen» (Word Of Mouth)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Mellomleddets funksjon
  Hvilken funksjon har mellomleddene i distribusjonskanalene og hvilke fordeler og ulemper har disse mellomleddene for hverandre.
  Planleggingmodell for valg av distribusjonstrategien
  En gjennomgang av en anbefalt planleggingmodell for distribusjonstrategien.
  Den sosiale spredningprosessen ("jungeltelegrafen" / "vareprat")
  Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.
  AIDA - og AIDAS - modellen
  AIDAS - modelle er verdens eldste kommunikasjonsmodell og viser hvilke kommunikasjonseffekter som må overvinnes i all kommunikasjon for å nå et definert kommunikasjonsmål.
  Kanal og medium i kommunikasjonsmodellen
  Definisjon av begrepene medium, mediekanal og massemedium, samt viktige betraktninger omkring disse begrepene.
  Merkeverdi: Merkekjennskap og kjennskapspyramiden
  Kjennskapspyramiden er en kommunikasjonsmodell som måler kjennskapen til en virksomhet, merke eller produkt.
  Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
  Dropshipping er en forretningsmodell som gjør det mulig for deg å starte en nettbutikk uten å ha en eneste vare på lager. Du får dermed ingen lagerrisiko.
  Informasjonskilde
  Bygger budskapet på uttalelser fra fornøyde kunder, anerkjente eksperter eller forskere på området vil budskapet sannsynligvis oppnå langt høyere troverdighet og tillit enn om dette bare er senderens ...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.